:::
Giải thích về thiết kế trang web

Thiết kế của trang web này dựa trên nguyên tắc “Phát minh trang web không chướng ngại vật”, và dựa theo sự hướng dẫn của thiết kế web không chướng ngại vật này, cung cấp người dùng đăng ký theo dạng chữ nổi(::), dùng các phím tắt hoặc các phương pháp thiết kế khác. Dưới đây là các phím tắt trên bàn phím để sử dụng khi vào trang web này:

  • Alt + U : Phím dẫn đến các chức năng phía trên của trang web, đặt ở đầu trang. Khu vực này là các thanh ngôn ngữ và các lựa chọn liên kết của các mục chính.
  • Alt + C: Khu vực nội dung chính, nằm ở vị trí trung tâm của trang web. Bao gồm tên các mục và giới thiệu các tin chính.
  • Alt + R: Khu vực thông tin bên phải, nằm ở bên phải trang web. Bao gồm các chức năng tìm kiếm, các tin được yêu thích nhất và các chuyên mục tin mới nhất.
  • Alt + B: Khu vực thông tin cuối trang.