:::

Chương trình Hội thảo

Chương trình Hội thảo

Xin nhắc lại: Đây là bản chương trình làm việc sơ bộ và có thể vẫn có những thay đổi. Toàn bộ bản chương trình chi tiết sẽ được công bố vào tháng Tám. Ng&ag...

July 20, 2022
Ánh sáng le lói phát ra từ vết nứt dài 1,5 mét

Ánh sáng le lói phát ra từ vết nứt dài 1,5 mét

1,5 mét là khoảng cách quy định trong phòng chống dịch, là sự thoả thuận giữa người với người. Cũng vào tháng 5 năm ngoái, sinh mạng của rất nhiều người đã hoàn toàn bước sa...

September 23, 2022
Giãn cách toàn xã hội hay đàn áp?

Giãn cách toàn xã hội hay đàn áp?

Giới thiệu về tác giả Michael Beltran đã làm phóng viên được sáu năm, ông cũng dành cả cuộc đời mình cho các phong trào chính trị. Trong vai trò là một...

September 23, 2022
Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến  ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ  Hội nghị hàng năm của Liên đoàn Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền (FIHRM) sẽ được tổ chức tại Oslo, Na Uy từ ng&agrav...

April 29, 2022
Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 2)

Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 2)

Tài liệu tham khảo 1. 《Bảo tàng Miến Điện: Tóm tắt lịch sử và quan điểm thực tế》(Museums in Myanmar: Brief History and Actual Perspectives),Tác giả Zan NuMra 2. Mục Wikipedia : Bảo tàng quốc gia Mi...

May 23, 2022
Right menu area