:::

Từ được tường thuật sang chủ động tường thuật: Hội Thảo Diễn đàn Trực tuyến Xem xét và Phản ánh về Giáo Dục Nhân Quyền Của Di Cư Đa Quốc Gia vào ngày 20-21 tháng 10 năm 2021

Từ được tường thuật sang chủ động tường thuật: Hội Thảo Diễn đàn Trực tuyến Xem xét và Phản ánh về Giáo Dục Nhân Quyền Của Di Cư Đa Quốc Gia vào ngày 20-21 tháng 10 năm 2021

Ngày 22 tháng 10, hội thảo đào tạo chuyên nghiệp về nhân quyền cho người di cư Từ thiểu số đến đa số; từ được tường thuật lại sang chủ động tường thuật Vào ngày cuối cùng, hội thảo sẽ thảo l...

March 30, 2022
Nhân quyền, giá trị con người

Nhân quyền, giá trị con người

[1]Bảo tàng Nhân quyền | CAMD - Trang web Công cộng [2]Xây dựng định nghĩa mới về bảo tàng: hơn 250 đề xuất để xem! - Hội đồng Bảo tàng Quốc tế - International Council of Museums (icom.museum) [3]Laun...

March 30, 2022
Right menu area