:::
Chính sách bảo mật

Trang web https://fihrmap.nhrm.gov.tw/ (từ sau đây gọi là trang này) do Liên minh Bảo tàng Nhân quyền Quốc tế - Phân hội Châu Á Thái Bình Dương (từ sau đây gọi là chúng tôi) vận hành và bảo trì.

Trang này thông báo với bạn về chính sách của chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ, liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và công khai số liệu cá nhân, và bạn có thể đưa ra chọn lựa của mình.

Khi bạn đã chấp nhận những điều khoản chúng tôi đưa ra, chúng tôi sẽ sử dụng những số liệu bạn cung cấp để cải thiện nhu cầu sử dụng của bạn. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng có nghĩa là bạn đã đồng ý các chính sách thu thập và sử dụng thông tin. Trừ phi các chính sách bảo mật của chúng tôi có đưa ra định nghĩa khác, nếu không, các thuật ngữ dùng trong chính sách bảo mật cũng có hàm nghĩa tương đồng với các điều kiện và điều khoản chúng tôi đưa ra, nội dung cụ thể của các điều khoản có thể tham khảo tại https://fihrmap.nhrm.gov.tw/

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin với mục đích phi lợi nhuận, nhằm cung cấp và cải thiện những dịch vụ của chúng tôi cho các bạn.

Các loại hình số liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu các bạn cung cấp một số thông tin của cá nhân bạn để liên hệ hoặc nhận biết bạn (số liệu cá nhân). Các thông tin của cá nhân bạn có thể bao gồm nhưng không hạn chế:

 • Họ tên.
 • Địa chỉ thư điện tử (chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn)
 • Thông tin cá nhân trên mạng xã hội (Facebook, Twitter…v.v.)
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ, bang, tỉnh, mã số bưu điện, thành phố.
 • Cookie và các số liệu sử dụng

Số liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin liên quan cách bạn sử dụng dịch vụ và dữ liệu duyệt web (số liệu sử dụng). Các số liệu sử dụng bao gồm địa chỉ IP mà bạn dùng để lên mạng, các loại hình trình duyệt và phiên bản trình duyệt mà bạn sử dụng, các trang web bạn thường ghé thăm, ngày giờ ghé thăm, ghé thăm bao lâu, mã xác định danh tính duy nhất và các số liệu khác.

Theo dõi và Cookie số liệu

Chúng tôi sử dụng Cookie và các kỹ thuật tương tự để theo dõi các hoạt động của dịch vụ này và đã lưu trữ một số thông tin gì.

Cookies bao gồm một số ít số liệu như văn bản, trong đó có thể gồm mã xác định danh tính duy nhất với hình thức nặc danh. Cookies từ mạng đưa đến trình duyệt và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các kỹ thuật theo dõi được dùng có thể gồm beacons, tags, và các lệnh khác nhằm thu thập và theo dõi các thông tin để phân tích và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định cấu hình trình duyệt để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Nhưng nếu bạn không chấp nhận Cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng hoặc dịch vụ chúng tôi.

Các loại Cookie chúng tôi có thể sử dụng:

Cookie tạm thời. Chúng tôi sử dụng Cookie tạm thời cho các dịch vụ.

Cookie tùy thích. Chúng tôi sử dụng Cookie tùy thích để ghi nhớ những gì bạn thích và các cài đặt bạn dùng.

Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật vì mục đích an toàn.

Các số liệu sử dụng

Liên minh Bảo tàng Nhân quyền Quốc tế - Phân hội Châu Á Thái Bình Dương thu thập các số liệu vì mục đích phi lợi nhuận, bao gồm:

 • Cung cấp và bảo trì các dịch vụ.
 • Thông báo cho các bạn những thay đổi của chúng tôi.
 • Cho phép bạn sử dụng chức năng tương tác của chúng tôi.
 • Cung cấp cho khách hàng các chăm sóc và hỗ trợ.
 • Cung cấp các thông tin có giá trị và tính phân tích nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Giám sát tình trạng sử dụng dịch vụ.
 • Phát hiện, phòng tránh và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Truyền tải số liệu

Thông tin của bạn (bao gồm các thông tin cá nhân) có thể bị truyền đến và bảo lưu tại các máy chủ của các đơn vị hành chính của tỉnh, bang, quốc gia hoặc ngoài khu vực nơi bạn sống, trên các máy tính này, phương pháp bảo vệ số liệu có thể khác với luật pháp của nơi bạn sinh sống.

Nếu bạn ở ngoài khu vực Đài Loan, cần chú ý, chúng tôi sẽ thu thập số liệu sau đó gửi đến Đài Loan và xử lý tại đây.

Khi bạn đồng ý với chính sách bảo mật này và các nhắc nhở đính kèm, tức là bạn đã đồng ý để thông tin gửi đi.

Liên minh Bảo tàng Nhân quyền Quốc tế - Phân hội Châu Á Thái Bình Dương sẽ tiến hành các bước đi tất yếu và hợp lý để xử lý các số liệu của bạn một cách an toàn. Và dựa theo chính sách bảo mật này, các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bị truyền đến bất cứ tổ chức hay quốc gia nào khác. Ngoài các trường hợp sau đây.

Công khai dữ liệu

Yêu cầu của luật pháp

Liên minh Bảo tàng Nhân quyền Quốc tế - Phân hội Châu Á Thái Bình Dương cho rằng chỉ trong các tình trạng cần thiết như sau đây mới công khai các dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp luật.
 • Nhằm bảo vệ và giữ gìn quyền lợi và tài sản của Liên minh Bảo tàng Nhân quyền Quốc tế - Phân hội Châu Á Thái Bình Dương.
 • Nhằm đề phòng hoặc điều tra các hành vi không thích đáng có liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.
 • Nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân hoặc người sử dụng dịch vụ.
 • Nhằm ngăn chặn các trách nhiệm pháp lý.

An toàn số liệu

Đối với chúng tôi, tính an toàn của số liệu rất quan trọng, nhưng bạn cần biết rằng, các biện pháp truyền tải và lưu trữ số liệu trên mạng đều không phải an toàn tuyệt đối 100%. Ngay cả khi chúng tôi sử dụng cách thức được cho phép của biện pháp thương mại, để bảo vệ các số liệu của bạn, nhưng chúng tôi cũng không thể bảo đảm rằng các số liệu này được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê bên thứ ba để nâng cao khả năng phục vụ của chúng tôi (sau đây gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ”), họ sẽ đại diện cho chúng tôi để cung cấp, tiến hành các dịch vụ và giúp đỡ chúng tôi phân tích tình hình sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của chúng tôi.

Bên thứ ba chỉ đại diện cho chúng tôi tiến hành các nhiệm vụ và tiếp nhận các số liệu cá nhân của bạn, và họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc dùng vào các mục đích khác.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn mỗi khi có thay đổi trên mạng này.

Trước khi sự thay đổi có hiệu lực, chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email và/ hoặc các phương thức liên lạc quan trọng để thông báo đến bạn, chúng tôi cũng sẽ để “ngày có hiệu lực” lên đầu trang.

Chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết có thay đổi gì mới không. Chính sách có hiệu lực ngay sau khi đã công bố trên mạng.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc gì đối với chính sách bảo mật này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email: fihrmap@nhrm.gov.tw