Ảnh 1: Bà Suciwati - Người sáng lập Nhà Munir (người vợ góa của ông Munir)

Ảnh 1: Bà Suciwati - Người sáng lập Nhà Munir (người vợ góa của ông Munir)