2: Khán giả và Cổng đỏ trong buổi triển lãm đầu tiên “Prajak / Payan”  (Nhân chứng tận mắt chứng kiến)(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)

2: Khán giả và Cổng đỏ trong buổi triển lãm đầu tiên “Prajak / Payan” (Nhân chứng tận mắt chứng kiến)(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)