1: Những tiền bối phong trào sinh viên của sự kiện ngày 6 tháng 10 năm 1976, tình nguyện làm hướng dẫn viên triển lãm, chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm của mình. Những bức ảnh trên tường được đặt gần nơi các nạn nhân bị bắn.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)

1: Những tiền bối phong trào sinh viên của sự kiện ngày 6 tháng 10 năm 1976, tình nguyện làm hướng dẫn viên triển lãm, chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm của mình. Những bức ảnh trên tường được đặt gần nơi các nạn nhân bị bắn.(Nguồn:Patporn (Aor) Phoothong)