Triển lãm nhắc nhở khán giả về sự hiện diện của「bóng dáng người lao động nhâp cư」trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thông qua việc trưng bày các mặt hàng thiết yếu hàng ngày Nguồn:Bảo Tàng Nhân Quyền Quốc Gia

Triển lãm nhắc nhở khán giả về sự hiện diện của「bóng dáng người lao động nhâp cư」trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thông qua việc trưng bày các mặt hàng thiết yếu hàng ngày Nguồn:Bảo Tàng Nhân Quyền Quốc Gia