3. Điêu khắc dấu chân Phật tại thành phố cổ Bagan(nguồn ảnh:Thiết Ngộ Mông)

3. Điêu khắc dấu chân Phật tại thành phố cổ Bagan(nguồn ảnh:Thiết Ngộ Mông)