:::

Chương trình Hội thảo

Chương trình Hội thảo

Xin nhắc lại: Đây là bản chương trình làm việc sơ bộ và có thể vẫn có những thay đổi. Toàn bộ bản chương trình chi tiết sẽ được công bố vào tháng Tám. Ng&ag...

July 20, 2022
Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến  ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ  Hội nghị hàng năm của Liên đoàn Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền (FIHRM) sẽ được tổ chức tại Oslo, Na Uy từ ng&agrav...

April 29, 2022