:::

Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến  ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ  Hội nghị hàng năm của Liên đoàn Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền (FIHRM) sẽ được tổ chức tại Oslo, Na Uy từ ng&agrav...

April 29, 2022
Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 2)

Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 2)

Tài liệu tham khảo 1. 《Bảo tàng Miến Điện: Tóm tắt lịch sử và quan điểm thực tế》(Museums in Myanmar: Brief History and Actual Perspectives),Tác giả Zan NuMra 2. Mục Wikipedia : Bảo tàng quốc gia Mi...

May 23, 2022
Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 1)

Thống nhất và Bảo tàng Miến Điện (Phần 1)

Gần đây có một sự kiện đáng chú ý là việc phá bỏ nghĩa trang Lin Zin Gone ở tỉnh Mandalay từ năm 2012 đến năm 2013. Chính quyền thành phố Mandalay đã phá dỡ một nhà th...

May 23, 2022
Right menu area