:::

Hội nghị hàng năm năm 2022 của Liên minh Quốc tế các Bảo tàng Nhân quyền

Mạng lưới Bảo tàng Nhân quyền và Dân chủ Na Uy(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums) Tất cả các thành viên của Liên minh Quốc tế các Bảo tàng Nhân quyền và các đồng nghiệp từ cộng đồng bảo tàng toàn cầu được mời tham dự Hội nghị hàng năm Na Uy vào tháng 9 năm 2022. 

Cuộc họp hàng năm sẽ được tổ chức tại các địa điểm sau đây ở Oslo: Bảo tàng theo chủ đề Giải thưởng Nobel Hòa bình 「Trung tâm Hòa bình Nobel」(The Nobel Peace Center) Và 「Trung tâm nghiên cứu người thiểu số và tàn sát Na Uy」 nằm trên bán đảo (Bygdøy) của bảo tàng (The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies). Buổi lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại「Bảo tàng Hiến pháp Eswo 1814」(Eidsvoll 1814), Tòa nhà lịch sử này là nơi Quốc hội lập hiến của Na Uy đã soạn thảo hiến pháp cách đây hơn 200 năm. 

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách các viện bảo tàng có thể tham gia vào các chủ đề về loại trừ(exclusion) và hòa nhập(inclusion) dân chủ, Và cách các viện bảo tàng cố gắng duy trì quyền tự chủ của họ ở những nơi mà quyền con người và lý tưởng dân chủ bị áp bức. 

Những người tham dự sẽ có cơ hội tốt đẹp để khám phá nhiều viện bảo tàng và khung cảnh văn hóa sôi động của thủ đô Oslo của Na Uy.

Chương trình hội nghị sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2022. Các thông tin liên quan đến đăng ký sẽ được cung cấp trong thời gian tới, vui lòng đặt trước thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 9 năm 2022.

Hẹn gặp lại các bạn ở Na Uy. 


Videos
FIHRM 2022

FIHRM 2022

FIHRM 2022

FIHRM 2022