:::

Hội nghị hàng năm của Liên minh quốc tế về bảo tàng nhân quyền năm 2022 triệu tập các tài liệu luận văn -Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị!

Bảo tàng chịu sự áp lực: chính phủ, cộng đồng, quyền tự chủ 

Hội nghị hàng năm của Liên đoàn Quốc tế các Viện Bảo tàng Nhân quyền (FIHRM) sẽ được tổ chức tại Oslo, Na Uy từ ngày 19 đến 21 tháng 9.

Triệu tập các bài tài liệu luận văn Quốc tế đã bắt đầu, FIHRM hoan nghênh các bài nộp dự thi, lời mời rộng rãi để giải quyết các vấn đề nhân quyền và khi xử lý các chủ đề nhạy cảm hoặc gây tranh cãi, Nhiều bảo tàng tìm cách thách thức tư duy và thực hành bảo tàng truyền thống đã nhiệt tình đề xuất. triệu tập các tài liệu luận văn dành cho đối tượng thuộc về trong các viện bảo tàng và các đồng nghiệp làm việc có liên kết với FIHRM, Các tổ chức liên quan đến lĩnh vực công việc này cũng được bao gồm, bất kể quy mô thể chế, nguồn tài nguyên hoặc địa điểm. 

Hội nghị hàng năm năm 2022 của Liên minh Quốc tế các Bảo tàng Nhân quyền do Mạng lưới các Bảo tàng Dân chủ và Nhân quyền Na Uy (Demokratinettverket) đăng cai tổ chức.

Thời hạn cuối cùng cho cuộc triệu tập các tài liệu luận văn là ngày 1 tháng 6 năm 2022. Nếu bạn muốn đóng góp bản thảo cho hội nghị, vui lòng lưu ý những điều sau: 

Mục đích của hội nghị là khám phá một cách phê bình quyền tự chủ tương đối và không gian hành động của các viện bảo tàng nhân quyền và các tổ chức liên quan, Đây là một vấn đề cấp bách mà các bảo tàng ở nhiều quốc gia đang phải đối mặt hiện nay. Những hình thức quan hệ nào tồn tại giữa các viện bảo tàng, chính phủ và những người nắm quyền lực khác? Sự nương tựa lẫn nhau này định hình vai trò của các bảo tàng như thế nào và cách họ giải quyết các vấn đề nhạy cảm hoặc gây tranh cãi đã được nhận thức như thế nào? 

Một mục tiêu xa hơn của Đại hội đồng là liệt kê tình trạng hiện tại của các viện bảo tàng trên khắp thế giới khi giải quyết các vấn đề nhân quyền, Các bảo tàng này khám phá các vấn đề bao gồm / loại trừ xã hội, văn hóa và chính trị từ các quan điểm khác nhau. Đối với chủ đề về tính hòa nhập trong bảo tàng và / hoặc với toàn xã hội, Các đóng góp của các ví dụ thực tiễn tốt nhất về xử lý hoặc thương lượng được ưu tiên. Những chiến lược hoặc phương pháp tiếp cận toàn diện nào đã được chứng minh là đặc biệt quan trọng đối với Bảo tàng Quyền con người? 

Mục tiêu của tất cả các Cuộc họp hàng năm của FIRHM là chia sẻ các phương pháp thực hành có sự tham gia, phát triển các năng lực và phương pháp, cũng như kinh nghiệm trong quản lý mối quan hệ dựa trên cộng đồng ( khu). Nếu bạn có một dự án liên quan đến chủ đề mở mang và gầy dựng một trò mới, FIRHM mời bạn tham gia triệu tập các tài liệu luận văn. 

Hội nghị thường niên FIHRM 2022 hướng ra toàn thế giới và mời gọi sự đóng góp từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều trường hợp và phương pháp rộng rãi trong sự đa dạng trên thế giới, đại hội sẽ đặc biệt chú ý đến các viện bảo tàng ở Đông Âu và những nỗ lực của họ để duy trì quyền tự chủ. Đại hội cũng sẽ thảo luận về tình hình thảm khốc mà các viện bảo tàng Ukraine phải đối mặt do các cuộc xâm lược và chiến tranh tàn bạo. Ngoài ra, sẽ đặc biệt chú ý đến bảo tàng và những công việc bảo tàng thực hiện ở các nước Bắc Âu và Scandinavi trong thời gian diễn ra hội nghị. Mặc dù hội nghị cũng sẽ liệu tình việc sử dụng kỹ thuật số để phát biểu, Tuy nhiên, các đóng góp tài liệu bài viết từ các diễn giả có thể tham gia hội nghị sẽ được ưu tiên hơn

Vui lòng chuẩn bị một bản trình bày luận án dài 20 phút, Và gửi bản tóm tắt tiếng Anh dài 300 từ và sơ yếu lý lịch trước ngày 1 tháng 6 năm 2022 tới: post@demokratinettverket.no

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban tổ chức: Torleif.Hamre@eidsvoll1814.no

Chương trình chi tiết của hội nghị sẽ được cập nhật tại đây và trên Mạng lưới Bảo tàng Na Uy: https://museum24.no/demokratinettverket.

Cuộc triệu tập các tài liệu luận văn được kéo dài đến  ngày 1 tháng 8 năm 2022, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp bản thảo cho hội nghị !

 

 

 

FIHRM 2022

FIHRM 2022