• สิทธิมนุษยชน_ความหวัง
  พิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชน
  ระหว่างประเทศ สาขาเอเชียแปซิฟิก
  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย โดยผ่านการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์.
  เข้าร่วมเป็นสมาชิก submit
 • สิทธิมนุษยชน_หน่วยความจำ
  พิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชน
  ระหว่างประเทศ สาขาเอเชียแปซิฟิก
  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย โดยผ่านการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์.
  เข้าร่วมเป็นสมาชิก submit
 • สิทธิมนุษยชน_Taiwan
  พิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชน
  ระหว่างประเทศ สาขาเอเชียแปซิฟิก
  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย โดยผ่านการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์.
  เข้าร่วมเป็นสมาชิก submit
 • สิทธิมนุษยชน_นิทรรศการ
  พิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชน
  ระหว่างประเทศ สาขาเอเชียแปซิฟิก
  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย โดยผ่านการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์.
  เข้าร่วมเป็นสมาชิก submit
 • สิทธิมนุษยชน_ความหวัง
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนในเอเชีย โดยผ่านการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์.
:::

ข่าวสารกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร

2022-07-20

ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นการหารือเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการปกครองแบบความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์และขอบเขตในการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวข้อหารือเร่งด่วนในหลายประเทศ ณ ขณะนี้ จะมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ รัฐบาล และผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ รวมถึงทำไมระบบอุปถัมภ์ถึงได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดบทบาทของพิพิธภัณฑ์และมีความเกี่ยวข้องในประเด็นที่ถูกมองว่าอ่อนไหวและเป็นที่ถกเกียงในสังคมโดยง่าย? งานสัมมนาจะมุ่งประเด็นให้เห็นภาพสถานการณ์ปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม ทางวัฒนธรรม และด้านการเมืองผ่านมุมมองต่าง ๆ ทั้งคนในและคนนอก การสัมมนานี้ยินดีที่จะเปิดรับข้อมูลและตัวอย่างวิธีการภาคปฏิบัติที่เคยทำมาแล้วและได้ผลดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและเปิดโอกาสการเจรจากับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์หรือในสังคมทั่วไป เช่นจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ไหนที่ครอบคลุม และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชน? วัตถุประสงค์ของการประชุม FIHRM ทั้งหมดก็เพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ การมีส่วนร่วมทางภาคปฏิบัติ การพัฒนาขีดความสามารถและวิธีการต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ผู้จัดงาน งาน FIHRM 2022 จัดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Demokratinettverket) โดยพิพิธภัณฑ์เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือ ศูนย์สันติภาพโนเบล (The Nobel Peace Center) ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศนอร์เวย์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย (Norwegian Centre for Studies of Holocaust and Religious Minorities (the HL-centre)) และ พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814 ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสำหรับประวัติรัฐธรรมนูญอีกด้วย  

2022-07-20

งานสัมมนา FIHRM 2022 จะจัดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 3 วันบริเวณ 3 สถานที่ในเมืองออสโล รายละเอียดของงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ วิธีการเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถทำได้ไม่ยากเพียงเข้าร่วมงานที่เมืองออสโล โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2022 และเปิดลงทะเบียนดิจิทัลสำหรับผู้ติดตาม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โปรแกรม FIHRM 2022 หากท่านต้องการแสดงตัวอย่างการทำงานที่งานสัมมนา ขณะนี้ทางงานขยายเวลาเปิดรับคัดเลือกเคสถึงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2022 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: ส่งเอกสารเข้าร่วมคัดเลือก FIHRM เมืองออสโล 2022 และในปีนี้ ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมสัมมนาหลักจะจัดเป็นรูปแบบผสม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากทุกมุมโลก โปรดรอติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่เว็บไซต์ www.fihrm2022.org รูปแบบการจัดงาน เริ่มจากการกล่าวปราศรัยเปิดงาน และการอภิปรายพิเศษต่อหน้าสาธารณะ ซึ่งจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814 ตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันจันทร์ที่ 19 กันยายน วันที่ 20 กันยายน จะเป็นรูปแบบการสัมมนาเต็มวันที่ศูนย์สันติภาพโนเบล (The Nobel Peace Center) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ใจกลางริมน้ำออสโล โปรแกรมงานช่วงกลางวันจะมีการพบปะพูดคุย การกล่าวปราศรัย และบรรยายหัวข้อต่าง ๆ​ รวมถึงการทำเวิร์กช็อปสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ในส่วนของงานช่วง เย็นจะมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่บริเวณออสโลซิตีฮอลล์ (Oslo City Hall) มีพิธีประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี ตามด้วยการรับประทานอาหารและพูดคุยสังสรรค์ที่ร้านอาหารในซิตีเซนเตอร์  วันที่ 21 กันยายน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บนเกาะ Bygdøy ล่องเรือระยะสั้นจากซิตีฮอลล์ รายการตารางงานของวันที่สอง จะจัดที่ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศนอร์เวย์เนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย (the HL-centre) ซึ่งจะเปิดโอกาสในการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และการค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก โปรแกรมทั้งวันจะรวมการจัดงานคู่ขนานกันระหว่างการพูดคุยแลกเปลี่ยนในสัมมนาและการจัดเวิร์กช็อป สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่อยากจะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ จะมีรายการเพิ่มเติมหลังจากจบงานในวันที่ 22 กันยายน เช่น การพาเดินชมพิพิธภัณฑ์หลักของเมืองออสโล ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ Munch ที่เปิดใหม่ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คณะผู้เดินทางย่อยจะเดินทางไปที่ Utøya ศูนย์การเรียนรู้บุกเบิกสำหรับเยาชนที่ก่อตั้งขึ้นที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งอดีตเคยเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายออสโลในปี 2011 โปรดเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางวันที่ 19-22 กันยายน แผนการเดินทางเต็มรูปแบบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการสัมมนานี้ได้ที่ Programme FIHRM 2022.  

2022-07-20

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงแบบร่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเดือนสิงหาคม วันที่ 1 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน สถานที่: พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814, เขต Eidsvoll พิธีเปิด การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการกล่าวต้อนรับ หัวข้อการประชุมที่ 1 “พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน และการตอบคำถามความท้าทาย” งานเลี้ยงต้อนรับตอนกลางคืนที่ออสโลซิตีฮอลล์ (Oslo City Hall) วันที่ 2 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน สถานที่: ศูนย์สันติภาพโนเบล เมืองออสโล (Nobel Peace Center, Oslo) หัวข้อการประชุมที่ 2 “สงครามและความสงบสุข กับพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ท่ามกลางทั้งสองฝ่าย” ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่ศูนย์สันติภาพโนเบล หัวข้อการประชุมที่ 3 “ตัวแทนความทรงจำทางการเมือง: พิพิธภัณฑ์ที่ต้องอยู่ระหว่างรัฐบาล ชุมชน พร้อมบทบาทหน้าที่ของตัวเองและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เวิร์กช็อป หัวข้อการประชุมที่ 4 “งานสิทธิมนุษยชนในพิพิธภัณฑ์ และแบ่งปันวิธีการทำงานที่ดีร่วมกัน” โปรแกรมการสังสรรค์ตอนกลางคืน งานเลี้ยงอาหารค่ำของการสัมมนาที่โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) วันที่ 3 วัน พุธ ที่ 21 กันยายน สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศนอร์เวย์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย เมืองออสโล (The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, Oslo) หัวข้อการประชุมที่ 5 “พื้นที่สำหรับชนกลุ่มน้อย ทางแยกระหว่างรัฐบาลกับพิพิธภัณฑ์ และอำนาจในการกำหนดสิทธิ” พาชมงานแสดงนิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย หัวข้อการประชุมที่ 6 “รู้จักกับสิทธิชนกลุ่มน้อยผ่านการแสดงงานศิลปะ การแสดงออกถึงความแตกต่างที่บ่งบอกหรือทำให้ถูกเข้าใจผิดจัดในพิพิธภัณฑ์” เวิร์กช็อป หัวข้อการประชุมที่ 7 “ใครเป็นคนเล่าเรื่อง? การกระทำทารุณกรรมหมู่จัดในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ชมนิทรรศการแสดงถึงการคุกคามด้านสิทธิมนุษยชน” งานเลี้ยงอาหารค่ำ สังสรรค์ตอนกลางคืน (ตามความสมัครใจ) วันที่ 4 การท่องเที่ยวหลังจากจบงาน (ตามความสมัครใจ) ตัวเลือกที่ 1 พาเที่ยวชม Utøya เกาะในทะเลสาบ Tyrifjorden รับชมฉากวันที่ 22 กรกฎาคม 2011 ซึ่งมีการก่อการร้ายบุกรุกค่ายฤดูร้อนเยาวชนพรรคแรงงาน ปัจจุบันกลายเป็นอนุสรณ์สถานพร้อมศูนย์การเรียนรู้ ตัวเลือกที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ออสโล ลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตามเพื่อเข้างาน ประชุมสัมมนา FIHRM 2022 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ Registration Form ข้อมูลของผู้เข้าร่วมสมัคร ทางผู้จัดต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมมีความประสงค์ที่จะอยู่ครบตลอดจนจบงาน หรือเข้าร่วมเพียงบางวันเท่านั้น โปรดทราบว่าในปีนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ติดตามที่เข้าร่วมการประชุม FIHRM ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมเต็มสามวัน รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารเย็น เป็นจำนวน 180 ยูโรต่อท่าน ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักจะไม่รวมอยู่ในส่วนนี้ และต้องมีการชำระแยก ผู้เข้าร่วมงานบางท่านอาจได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายได้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิก ICOM กลุ่มที่ 3 และ 4, สมาชิก FIHRM-AP, และนักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมงานเพียงหนึ่งวันสามารถขอลดค่าธรรมเนียมโดยระบุในคำถามข้อที่ 13 โปรดลงทะเบียนให้เสร็จล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งของท่าน ทางทีมงานผู้จัดขอความกรุณาทุกท่านให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม

งานวิจัย

2023-12-27

คำนำ สหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ สาขาเอเชียแปซิฟิก ((Federation of International Human Rights Museums- Asia Pacific หรือ FIHRM-AP) มีเป้าหมายเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ในเอเชียแปซิฟิกและระหว่างประเทศกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ใช้การแลกเปลี่ยนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันส่งเสริมแนวคิดและปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัย ในปี 2023 FIHRM-AP จัดประชุมประจำปีที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน โดยมีข้อเรียกร้อง “ร่วมกันตื่นตระหนักสิทธิมนุษยชน” รวมตัวเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์, นักวิจัย และนักสิทธิมนุษยชนจากไต้หวัน, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, เนปาล, อินเดีย, ไทย, เวียดนาม, ออสเตรเลีย และอื่นๆ ใช้วิธีการหลายรูปแบบ เช่น สัมมนาหัวข้อพิเศษ 3 รอบ, การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 16 ฉบับ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระหว่างประเทศที่ตั้งแห่งมโนธรรม (International Coalition of Sites of Conscience:  ICSC) 1 รอบ เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการศึกษาสิทธิมนุษยชน, มรดกเชิงลบ, ความร่วมมือชุมชน, สิทธิมนุษยชนย้ายถิ่นและแนวความคิดเชิงสหวิทยาการ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และวงการอื่นตื่นตระหนักไปด้วยกัน นอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญ, นักวิชาการและผู้สนใจสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลกแล้ว ยังมีผู้เสียหายทางการเมืองเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวสีขาวมาร่วมงานด้วย เช่น คุณเฉินชินเซิง, คุณจางเจ๋อโจว, คุณโจวเสียนหนง, คุณอู๋กั๋วโส่ว พวกเขามาแสดงความขอบคุณจากใจจริงและให้กำลังใจกับผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง

2023-12-27

ผู้ริเริ่มประเด็นร่วมสมัย—โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นวิธีการทำให้เกิดการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องประเด็นร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด กระแสการรวบรวมตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Rapid Response Collection) ที่เปิดตัวโดย พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต สหราชอาณาจักรในปี 2014 ช่วยให้พิพิธภัณฑ์ บันทึกเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างทันท่วงที เช่น โรคโควิด-19, การเคลื่อนไหวทางสังคม คุณเจียลี่ ศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติไทเป ได้ยกตัวอย่าง “การประท้วงต่อต้านร่างรัฐบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกง” ให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้การเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร โดยเน้นย้ำผลการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ในการอนุรักษ์ จัดแสดง และส่งเสริมจิตวิญญาณและแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์เชิงลึกว่าพิพิธภัณฑ์สามารถเป็นผู้บันทึกและกระบอกเสียงของการเคลื่อนไหวทางสังคมได้อย่างไร ส่งเสริมให้ผู้คนสนใจและทบทวนประเด็นสังคมร่วมสมัย

2023-10-02

การทำงานของฉัน ปัจจุบันฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของมูลนิธิวัฒนธรรมไอนุ(The Foundation for Ainu Culture) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสมาคมสวัสดิการสาธารณะ อุโปะโปยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันแห่งชาติ (UPOPOY: National Ainu Museum and Park)  อุโปะโปยเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นในเมืองชิราโออิ ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ระดับประเทศแห่งแรกที่อุทิศให้กับการแนะนำวัฒนธรรมไอนุ อุโปะโปยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น "ฐานในการฟื้นฟูและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไอนุ" ในขณะเดียวกัน ยังเป็นสัญลักษณ์ของ "การมองไปสู่อนาคต การเคารพในศักดิ์ศรีของชนเผ่าพื้นเมือง และสร้างสังคมที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ" (จากเว็บไซต์ UPOPOY) มี "พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ" (National Ainu Museum)และ "อุทยานไอนุแห่งชาติ" (National Ainu Park) ในอุโปะโปย "อุทยานแห่งชาติ" แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สนาม เช่น หอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Hall) หอการเรียนรู้ (Workshop) สตูดิโองานฝีมือ (Crafts Studio) และโคตันแบบดั้งเดิม (Traditional Village) ที่คุณสามารถเยี่ยมชมได้ สัมผัสทัศนียภาพของชีวิตเก่าๆ เรามีหลักสูตรต่างๆ มากมายที่ให้คุณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทางของชาวไอนุตลอดจนศิลปะและงานฝีมือของพวกเขา อุโปะโปยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2563 ประวัติความเป็นมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ดิ้นรนมาเป็นระยะเวลายาวนานของชาวไอนุ เพื่อให้ได้เป็น "ชนพื้นเมือง" ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นในที่สุด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่งเปิดได้เพียง 3 ปี แต่เดิมพื้นที่ชิราโออิมีพิพิธภัณฑ์ "พิพิธภัณฑ์ไอนุ"(The Ainu Museum)อยู่แล้ว ที่ดำเนินการโดยชาวไอนุเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้หันหน้าไปทางทะเลสาบโปโรโตะที่อยู่ด้านหน้า จึงได้ชื่อว่า "โปโรโตะ โคตัน" (โคตัน แปลว่า "การตั้งถิ่นฐาน หมู่บ้าน" ในภาษาไอนุ)   ที่เกาะฮอกไกโดมีพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่แนะนำวัฒนธรรมโดยชาวไอนุ และชิราโออิได้รับเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับการก่อสร้างแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิเพื่อการวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมไอนุ (Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture)ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไอนุ(Ainu Museum Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิทั่วไปที่รับผิดชอบการดำเนินงานโปโรโตะ โคตัน ได้รวมเข้าด้วยกันเพื่อร่วมสร้างระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน ฉันเริ่มทำงานที่พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ ซึ่งเป็นมูลนิธิทั่วไปก่อนการควบรวมกิจการในเดือนเมษายน พ.ศ.2556 ตอนนี้เป็นธุรกิจหลักของ อุโปะโปย นั่นคือพื้นที่ "โคตันแบบดั้งเดิม" ที่คุณสามารถสัมผัสทิวทัศน์ของชีวิตในสมัยโบราณ และมีหน้าที่อธิบายชีวิตดั้งเดิมของชาวไอนุและแนะนำศิลปะแบบดั้งเดิมของชาวไอนุให้ผู้มาเยี่ยมชม เป็นต้น