:::

งานประชุมสัมมนา FIHRM เมืองออสโล 2022 – ข้อมูลสำคัญ

งานประชุมสัมมนา FIHRM เมืองออสโล 2022 – ข้อมูลสำคัญ

งานสัมมนา FIHRM 2022 จะจัดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 3 วันบริเวณ 3 สถานที่ในเมืองออสโล รายละเอียดของงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ วิธีการเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถทำได้ไม่ยากเพียงเข้าร่วมงานที่เมืองออสโล โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค....

July 20, 2022
ตารางงานประชุมสัมมนา

ตารางงานประชุมสัมมนา

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงแบบร่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเดือนสิงหาคม วันที่ 1 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน สถานที่: พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814, เขต Eidsvoll พิธีเปิด การแสดงศิลป...

July 20, 2022
หัวข้องานประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชนปี2022 (FIHRM เมืองออสโล 2022 ประเทศนอร์เวย์)

หัวข้องานประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชนปี2022 (FIHRM เมืองออสโล 2022 ประเทศนอร์เวย์)

ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นการหารือเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการปกครองแบบความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์และขอบเขตในการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวข้อหารือเร่งด่วนในหลายประเทศ ณ ขณะนี้ จะมีการกล่าวถึงความสัมพัน...

July 20, 2022
การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022

การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022

พิธภัณฑ์เครือข่ายนอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums) ได้เชิญชวนสมาชิกทุกคนในสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติและผู้ที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมประจำปีของนอร์เว...

April 29, 2022
ร่วมส่งวิทยานิพนธ์ การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 - ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

ร่วมส่งวิทยานิพนธ์ การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 - ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช การประชุมประจำปีของสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ(FIHRM) จะจัดขึ้นวันที่ 19-21 กันยายน ณ ออสโล ประเทศนอร์เวย์ การเชิญชวนให้ส่งวิทยานิพนธ์นานาชาติได้เริ่มขึ้นแล้ว FIHRMยิน...

April 29, 2022