:::

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน—การยื้อยุดระหว่างรัฐบาล ชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล ไฮไลท์ของ FIHRM ประจำปี 2022

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน—การยื้อยุดระหว่างรัฐบาล ชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล ไฮไลท์ของ FIHRM ประจำปี 2022

แม้ว่าเนื้อหาที่ประชุมจะเน้นที่ชาวซามีเป็นหลัก แต่ปัญหาการเหยียดทางเชื้อชาติมีอยู่ทุกมุมโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ผู้คนรู้สึกรังเกียจ, กลัว, เห็นอกเห็นใจหรือมีอารมณ์อื่นเพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย ช...

November 28, 2022
แบ่งปันปรัชญาการก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะ ร่วมสร้างโลกที่อบอุ่น

แบ่งปันปรัชญาการก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะ ร่วมสร้างโลกที่อบอุ่น

【ข้อมูลเพิ่มเติม】 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ปี 1922 ที่ประชุมก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะผ่าน“แนวความคิด” และ “คำแถลง” แนวความคิด 1.บุราคุมินกลุ่มพิเศษหวังว่าจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงด้วยการกระทำของตนเอง! 2.พวกเราบุราคุม...

November 28, 2022
“ไม่ใช่เพียงบันทึกการท่องเที่ยว” แต่คือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแรงงานผ่านบทเพลงและศิลปะร่วมสมัย

“ไม่ใช่เพียงบันทึกการท่องเที่ยว” แต่คือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแรงงานผ่านบทเพลงและศิลปะร่วมสมัย

จิตวิญญาณต่อต้านที่ไร้วันสิ้นสุด ประวัติศาสตร์ได้สอนพวกเราไว้ว่าเส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิอันเท่าเทียมเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค และความท้าทายหลายประการ ตอนเริ่มประชุมวางแผนนิทรรศการนี้ ทีมงานได้ประเมินและพิจารณาจากหลายๆ ด้านว่าจะใส่ผลงานของ ...

September 23, 2022
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

แหล่งอ้างอิง BBC News อินโดนีเซีย, 16 มีนาคม พ.ศ.2563, “Virus corona: Jokowi umumkan langkah pengendalian Covid-19, tapi tanpa komando nasional.” BBC News อินโดนีเซีย, 23 สิงหาคม พ.ศ.2564, “Juliari Batubara divonis 12 tahun pe...

September 23, 2022
จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น: ข้อสังเกตและการสะท้อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาออนไลน์เรื่องสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2021

จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น: ข้อสังเกตและการสะท้อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาออนไลน์เรื่องสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2021

วันที่ 22 ตุลาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกองกำลังเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น จากคนกลุ่มน้อยสู่คนหมู่มาก จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น วันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้พูดคุยถึงประเด็นประเทศเป้าหมายที่ไม่ให้ควา...

March 30, 2022
สิทธิมนุษยชน คุณค่าของมนุษย์

สิทธิมนุษยชน คุณค่าของมนุษย์

[1] พิพิธภัณฑ์ สิทธิมนุษยชน | CAMD – หน้าเว็บไซต์ [2]นิยามในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์:เรียนรู้ได้มากกว่า 250ข้อ!——สมาคมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ——สมาคมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ(icom.museum) [3]เมืองลอนเซสตัน(Launceston)ประกาศ「วิกฤติท...

March 30, 2022
พื้นที่เมนูด้านขวา