:::

การดำรงชีวิตแบบชาวไอนุ — คำสอนของคุณยายและเรื่องราวที่อยากถ่ายทอดในพิพิธภัณฑ์

การดำรงชีวิตแบบชาวไอนุ — คำสอนของคุณยายและเรื่องราวที่อยากถ่ายทอดในพิพิธภัณฑ์

การดำรงชีวิตแบบชาวไอนุ——การสืบทอด—— "พิพิธภัณฑ์ไอนุ"(The Ainu Museum)ที่ฉันทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นบรรพบุรุษของอุโปะโปย ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้วบนดินแดนเดียวกับที่อุโปะโปยถูกสร้างขึ้น เริ่มใช...

October 02, 2023
พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน—การยื้อยุดระหว่างรัฐบาล ชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล ไฮไลท์ของ FIHRM ประจำปี 2022

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน—การยื้อยุดระหว่างรัฐบาล ชุมชน และสิทธิส่วนบุคคล ไฮไลท์ของ FIHRM ประจำปี 2022

แม้ว่าเนื้อหาที่ประชุมจะเน้นที่ชาวซามีเป็นหลัก แต่ปัญหาการเหยียดทางเชื้อชาติมีอยู่ทุกมุมโลก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ผู้คนรู้สึกรังเกียจ, กลัว, เห็นอกเห็นใจหรือมีอารมณ์อื่นเพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย ช...

November 28, 2022
แบ่งปันปรัชญาการก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะ ร่วมสร้างโลกที่อบอุ่น

แบ่งปันปรัชญาการก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะ ร่วมสร้างโลกที่อบอุ่น

【ข้อมูลเพิ่มเติม】 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ปี 1922 ที่ประชุมก่อตั้งสมาคมเซนโกกุซุยเฮฉะผ่าน“แนวความคิด” และ “คำแถลง” แนวความคิด 1.บุราคุมินกลุ่มพิเศษหวังว่าจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงด้วยการกระทำของตนเอง! 2.พวกเราบุราคุม...

November 28, 2022
“ไม่ใช่เพียงบันทึกการท่องเที่ยว” แต่คือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแรงงานผ่านบทเพลงและศิลปะร่วมสมัย

“ไม่ใช่เพียงบันทึกการท่องเที่ยว” แต่คือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแรงงานผ่านบทเพลงและศิลปะร่วมสมัย

จิตวิญญาณต่อต้านที่ไร้วันสิ้นสุด ประวัติศาสตร์ได้สอนพวกเราไว้ว่าเส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิอันเท่าเทียมเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค และความท้าทายหลายประการ ตอนเริ่มประชุมวางแผนนิทรรศการนี้ ทีมงานได้ประเมินและพิจารณาจากหลายๆ ด้านว่าจะใส่ผลงานของ ...

September 23, 2022
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

แหล่งอ้างอิง BBC News อินโดนีเซีย, 16 มีนาคม พ.ศ.2563, “Virus corona: Jokowi umumkan langkah pengendalian Covid-19, tapi tanpa komando nasional.” BBC News อินโดนีเซีย, 23 สิงหาคม พ.ศ.2564, “Juliari Batubara divonis 12 tahun pe...

September 23, 2022
จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น: ข้อสังเกตและการสะท้อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาออนไลน์เรื่องสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2021

จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น: ข้อสังเกตและการสะท้อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาออนไลน์เรื่องสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2021

วันที่ 22 ตุลาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกองกำลังเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น จากคนกลุ่มน้อยสู่คนหมู่มาก จากการไม่แสดงออกสู่การบอกเล่าอย่างกระตือรือร้น วันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้พูดคุยถึงประเด็นประเทศเป้าหมายที่ไม่ให้ควา...

March 30, 2022
สิทธิมนุษยชน คุณค่าของมนุษย์

สิทธิมนุษยชน คุณค่าของมนุษย์

[1] พิพิธภัณฑ์ สิทธิมนุษยชน | CAMD – หน้าเว็บไซต์ [2]นิยามในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์:เรียนรู้ได้มากกว่า 250ข้อ!——สมาคมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ——สมาคมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ(icom.museum) [3]เมืองลอนเซสตัน(Launceston)ประกาศ「วิกฤติท...

March 30, 2022
พื้นที่เมนูด้านขวา