:::
Web Accessibility

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบตามหลักการของ “ แนวทางการพัฒนาเว็บสำหรับการเข้าถึง ” ซึ่งมีจุดลงทะเบียนเว็บไซต์ (: :) คีย์ลัดและวิธีการออกแบบอื่น ๆ ตามแนวทางการออกแบบเว็บที่สามารถเข้าถึงได้ นี่คือตัวเลือกสำหรับการใช้แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเว็บไซต์นี้:

  • Alt + U : ไปที่ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องที่ด้านบนของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าเพจ ซึ่งส่วนนี้จะแสดงตัวเลือกเวอร์ชั่นภาษาและตัวเลือกลิงก์หลัก
  • Alt + C: พื้นที่เนื้อหาหลักซึ่งอยู่ตรงกลางเว็บ รวมชื่อของหน่วยงานและแสดงข้อความหลัก
  • Alt + R: พื้นที่ข้อความทางด้านขวาซึ่งอยู่ทางด้านขวาของหน้าเว็บ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาข่าวยอดนิยมและข่าวล่าสุด
  • Alt + B: พื้นที่ข้อมูลส่วนท้ายของหน้าเพจ