ภาพที่ 1: ซูชิวาติ (Suciwati) ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนมูนีร์ (ภรรยาของมูนีร์)

ภาพที่ 1: ซูชิวาติ (Suciwati) ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนมูนีร์ (ภรรยาของมูนีร์)