3: อาสาสมัครนำชมนิทรรศการกำลังอธิบายให้นักเรียนทราบว่าตำแหน่งที่พวกเขากำลังยืนอยู่นั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เนื่องจากช่วงเช้าของวันที่ 6 ตุลาคม ปี 1976 มีนักเคลื่อนไหวปฏิรูปสังคมคนหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ตรงนี้(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))

3: อาสาสมัครนำชมนิทรรศการกำลังอธิบายให้นักเรียนทราบว่าตำแหน่งที่พวกเขากำลังยืนอยู่นั้นเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เนื่องจากช่วงเช้าของวันที่ 6 ตุลาคม ปี 1976 มีนักเคลื่อนไหวปฏิรูปสังคมคนหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ตรงนี้(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))