2: นิทรรศการครั้งที่หนึ่ง ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และประตูแดงของ“ประจักษ์ / พยาน” (Prajak / Payan)(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))

2: นิทรรศการครั้งที่หนึ่ง ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และประตูแดงของ“ประจักษ์ / พยาน” (Prajak / Payan)(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))