1: ผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ปี 1976 เป็นอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ แบ่งปันความทรงจำและประสบการณ์ของพวกเขา ตำแหน่งรูปภาพบนผนังตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเหยื่อที่ถูกยิงเสียชีวิต(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))

1: ผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ปี 1976 เป็นอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ แบ่งปันความทรงจำและประสบการณ์ของพวกเขา ตำแหน่งรูปภาพบนผนังตั้งอยู่ใกล้กับตำแหน่งของเหยื่อที่ถูกยิงเสียชีวิต(รูปถ่ายโดย: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ))