จัดแสดงให้ผู้ชมเห็นจากของใช้ทั่วไปว่าสามารถพบเห็น “แรงงานย้ายถิ่น”ในชีวิตประจำวัน

จัดแสดงให้ผู้ชมเห็นจากของใช้ทั่วไปว่าสามารถพบเห็น “แรงงานย้ายถิ่น”ในชีวิตประจำวัน