2020 “ฝึกพูด” ไทเปของคนจน เพลงและบทกวีสำหรับคนยากไร้, https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

2020 “ฝึกพูด” ไทเปของคนจน เพลงและบทกวีสำหรับคนยากไร้, https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3