3. แผ่นสลักพระพุทธบาทที่พุกาม (รูปถ่ายโดย: Thet Oo Maung)

3. แผ่นสลักพระพุทธบาทที่พุกาม (รูปถ่ายโดย: Thet Oo Maung)