2.แผ่นศิลาจารึกที่พุกาม (รูปถ่ายโดย: Thet Oo Maung)

2.แผ่นศิลาจารึกที่พุกาม (รูปถ่ายโดย: Thet Oo Maung)