3.ป้ายหลุมศพชาวอาร์เมเนียที่อาศัยในจังหวัดมัณฑลเลย์ในยุคMin Doneeraท่านหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ คำจารึกบนป้ายเขียนด้วยภาษาพม่า และภาษาอาร์เมเนีย ได้รับการกอบกู้จากสุสานLin Zin Gone (รูปถ่ายโดย: Tayza Hlaig)

3.ป้ายหลุมศพชาวอาร์เมเนียที่อาศัยในจังหวัดมัณฑลเลย์ในยุคMin Doneeraท่านหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ คำจารึกบนป้ายเขียนด้วยภาษาพม่า และภาษาอาร์เมเนีย ได้รับการกอบกู้จากสุสานLin Zin Gone (รูปถ่ายโดย: Tayza Hlaig)