2. ป้ายหลุมศพที่ปรักหักพัง เป็นของคนอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมัณฑะเลย์ในยุคราชวงศ์ของประเทศพม่า ได้รับการกอบกู้จากสุสานLin Zin Gone (รูปถ่ายโดย: Tayza Hlaig)

2. ป้ายหลุมศพที่ปรักหักพัง เป็นของคนอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมัณฑะเลย์ในยุคราชวงศ์ของประเทศพม่า ได้รับการกอบกู้จากสุสานLin Zin Gone (รูปถ่ายโดย: Tayza Hlaig)