:::

ร่วมส่งวิทยานิพนธ์ การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 - ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

ร่วมส่งวิทยานิพนธ์ การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 - ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช การประชุมประจำปีของสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ(FIHRM) จะจัดขึ้นวันที่ 19-21 กันยายน ณ ออสโล ประเทศนอร์เวย์ การเชิญชวนให้ส่งวิทยานิพนธ์นานาชาติได้เริ่มขึ้นแล้ว FIHRMยิน...

April 29, 2022
ให้วัตถุต่างๆเป็นตัวเล่าเรื่อง : การสังเกตการณ์โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลาคม

ให้วัตถุต่างๆเป็นตัวเล่าเรื่อง : การสังเกตการณ์โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลาคม

แนะนำผู้เขียน: ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ) ภัทรภร ภู่ทอง (อ้อ) ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์สันติภาพและหอจดหมายเหตุ เธอได้อุทิศตนให้กับการศึกษาด้านสันติภาพ เร็วๆนี้เธอได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะ...

May 23, 2022
การรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ของพม่า (ส่วนที่2)

การรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ของพม่า (ส่วนที่2)

ข้อมูลอ้างอิง 1.พิพิธภัณฑ์พม่า: ประวัติศาสตร์โดยย่อและมุมมองที่แท้จริง  Museums in Myanmar: Brief History and Actual Perspectives),Zan NuMra เขียน 2. วิกิพีเดีย: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่า 3.วิกิพีเดีย: ตารางกลุ่มชาติพัน...

May 23, 2022
การรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ของพม่า (ส่วนที่1)

การรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ของพม่า (ส่วนที่1)

เหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงช่วงนี้คือช่วงระหว่างปี2012 ถึงปี2013 สุสานLin Zin Goneในจังหวัดมัณฑะเลย์ถูกรื้อทิ้ง รัฐบาลจังหวัดมัณฑะเลย์ได้รื้อทำลายมัสยิด และหลุมศพแห่งหนึ่งในสุสานLin Zin Goneในเมืองอมรปุระทิ้ง วันที่31 พฤษภาคม ปี 2012 หนังสือพิมพ์มัณฑะเลย...

May 23, 2022
พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

สรุป เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและข้อพิพาทร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์มีการดำเนินการอย่างไรถึงจะส่งผลต่อนโยบายและการปฏิรูปทางสังคม? การดำเนินการโดยพิพิธภัณฑ์คนเดียวมีข้อจำกัดและความท้าทายในตนเอง การสร้างพันธมิตรร่วมมือกัน (Collaborative) การปล่อยวาง...

March 30, 2022
ต่อสู้เพื่อรายงาน รายงานเพื่อต่อสู้: ใช้รายงานข่าวเป็นหนทางแห่งการต่อสู้เชิงวาทกรรม

ต่อสู้เพื่อรายงาน รายงานเพื่อต่อสู้: ใช้รายงานข่าวเป็นหนทางแห่งการต่อสู้เชิงวาทกรรม

[1] Burrett and Kingston, Press Freedom in Contemporary Asia; Reporters Without Borders, ‘2021 World Press Freedom Index’; Primandari, Hassan, and Melasandy, Envisioning Media Freedom and Independence: Narratives from Southeast Asia. [...

March 30, 2022
พื้นที่เมนูด้านขวา