:::

หัวข้องานประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชนปี2022 (FIHRM เมืองออสโล 2022 ประเทศนอร์เวย์)

หัวข้องานประชุมสัมมนาพิพิธภัณฑ์สหภาพสิทธิมนุษยชนปี2022 (FIHRM เมืองออสโล 2022 ประเทศนอร์เวย์)

ในการสัมมนาครั้งนี้จะเน้นการหารือเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการปกครองแบบความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์และขอบเขตในการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวข้อหารือเร่งด่วนในหลายประเทศ ณ ขณะนี้ จะมีการกล่าวถึงความสัมพัน...

July 20, 2022
งานประชุมสัมมนา FIHRM เมืองออสโล 2022 – ข้อมูลสำคัญ

งานประชุมสัมมนา FIHRM เมืองออสโล 2022 – ข้อมูลสำคัญ

งานสัมมนา FIHRM 2022 จะจัดขึ้นเป็นเวลานานกว่า 3 วันบริเวณ 3 สถานที่ในเมืองออสโล รายละเอียดของงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ วิธีการเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถทำได้ไม่ยากเพียงเข้าร่วมงานที่เมืองออสโล โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค....

July 20, 2022
ตารางงานประชุมสัมมนา

ตารางงานประชุมสัมมนา

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงแบบร่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเดือนสิงหาคม วันที่ 1 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน สถานที่: พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814, เขต Eidsvoll พิธีเปิด การแสดงศิลป...

July 20, 2022
ในรอยแยกขนาด 1.5 เมตร ยังคงมีแสงสว่าง

ในรอยแยกขนาด 1.5 เมตร ยังคงมีแสงสว่าง

1.5 เมตร คือ ระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด เป็นความเห็นร่วมกันของผู้คน เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชีวิตของผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่เรายังคงเชื่อว่า ในรอยแยก 1.5 เมตรนี้ ยังคงมีแสงสว่าง ผู้คน...

September 23, 2022
ล็อกดาวน์หรือปราบปราม?

ล็อกดาวน์หรือปราบปราม?

แนะนำผู้เขียน ไมค์ เบลทราน  (Michael Beltran)เป็นนักข่าวมาเป็นเวลาหกปีและเขายังอุทิศชีวิตเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในฐานะนักข่าว เขาได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศของเขา รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน การจำกัดพื้นที่ปร...

September 23, 2022
อำพรางการฆ่า: ศิลปะแห่งความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

อำพรางการฆ่า: ศิลปะแห่งความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

“อำพรางการฆ่า”เป็นหนึ่งในงานศิลปะ 8 ชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ พวกเขาสนใจปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ผลงานเหล่านี้จัดแสดงในนิทรรศการ“จมหาย” (Submerged) เป็นนิทรร...

November 28, 2022
เมื่อเผชิญกับประเด็นที่ยากลำบาก พิพิธภัณฑ์แสดงพลังปฏิบัติการ: มุมมองในงานประชุม ICOM ณ กรุงปราก

เมื่อเผชิญกับประเด็นที่ยากลำบาก พิพิธภัณฑ์แสดงพลังปฏิบัติการ: มุมมองในงานประชุม ICOM ณ กรุงปราก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา งานประชุมสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums- ICOM) ในปีนี้ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากโรคโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก หลังจากรอคอยมาเกือบสามปี งานประชุมครั้งที่...

November 28, 2022
ร่วมเรียนรู้ไปกับหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" FIHRM-AP – โดยร่วมคิดและสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)และพิพิธภัณฑ์ ในปี 2022

ร่วมเรียนรู้ไปกับหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" FIHRM-AP – โดยร่วมคิดและสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)และพิพิธภัณฑ์ ในปี 2022

FIHRM-AP สืบทอดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มพลเมืองและพิพิธภัณฑ์ในอดีต พิพิธภัณฑ์เคยถูกใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน แต่ในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน ความร่วมมือและการดำเนินการแบบบูรณาการขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ผลักดันประเ...

November 28, 2022
การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022

การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022

พิธภัณฑ์เครือข่ายนอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums) ได้เชิญชวนสมาชิกทุกคนในสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติและผู้ที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมประจำปีของนอร์เว...

April 29, 2022
พื้นที่เมนูด้านขวา