:::

การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022

พิธภัณฑ์เครือข่ายนอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums) ได้เชิญชวนสมาชิกทุกคนในสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติและผู้ที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมประจำปีของนอร์เวย์ในเดือนกันยายน ค.ศ.2022

การประชุมประจำปีจะจัดขึ้นที่สถานที่ต่อไปนี้ในออสโล:ศูนย์สันติภาพของโนเบล(The Nobel Peace Center)และศูนย์การศึกษาความหายนะและชนกลุ่มน้อยแห่งนอร์เวย์(The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies) ที่ตั้งอยู่แถบที่มีพิพิธภัณฑ์เรียงรายในคาบสมุทรฝั่งตะวันตกของออสโล(Bygdøy) พิธีเปิดจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์รัฐธรรมนูญนอร์เวย์1814(Eidsvoll 1814) อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว

เราจะร่วมกันสำรวจว่าพิพิธภัณฑ์สามารถมีส่วนร่วมในประเด็นเรื่องการกีดกัน(exclusion)และการไม่แบ่งแยก(inclusion)ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร และวิธีการที่พิพิธภัณฑ์พยายามรักษาความเป็นเอกราชในพื้นที่ที่สิทธิมนุษยชนและอุดมคติทางประชาธิปไตยถูกกดขี่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสที่ดีในการสำรวจพิพิธภัณฑ์จำนวนมากและสำรวจทิวทัศน์วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของกรุงออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์

วาระการประชุมจะประกาศในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 ในเร็วๆนี้จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน โปรดจองเวลาช่วงวันที่ 19-21 กันยายน 2022 ไว้ล่วงหน้า

แล้วพบกันใหม่ที่นอร์เวย์


วิดีโอ
FIHRM 2022

FIHRM 2022

FIHRM 2022

FIHRM 2022