:::

ร่วมส่งวิทยานิพนธ์ การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 - ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช

การประชุมประจำปีของสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ(FIHRM) จะจัดขึ้นวันที่ 19-21 กันยายน ณ ออสโล ประเทศนอร์เวย์

การเชิญชวนให้ส่งวิทยานิพนธ์นานาชาติได้เริ่มขึ้นแล้ว FIHRMยินดีรับผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน และเมื่อต้องรับมือกับประเด็นอ่อนไหวหรือขัดแย้งเช่นนี้ จึงได้ลองที่จะท้าทายความคิดและวิธีการปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิม เป้าหมายของผู้ส่งวิทยานิพนธ์นี้คือผู้ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับFIHRM รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้ โดยไม่จำกัดขนาด ทรัพยากร หรือสถานที่ตั้งของสถาบัน

การประชุมประจำปีสหพันธ์พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ 2022 ได้มีพิพิธภัณฑ์เครือข่ายนอร์เวย์เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน(Norwegian Network for Democracy and Human Rights Museums) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

วันสิ้นสุดการส่งผลงานวิทยานิพนธ์ 1 มิถุนายน 2022 หากคุณต้องการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อการประชุม โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ :

จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อสำรวจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระและพื้นที่สำหรับการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ รัฐบาลและผู้มีอำนาจอื่นๆมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบใดบ้าง? การพึ่งพาอาศัยกันเช่นนี้จะกำหนดบทบาทของพิพิธภัณฑ์และวิธีการจัดการกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนหรือข้อขัดแย้งได้อย่างไร?

 

เป้าหมายของการประชุมเพื่อแสดงรายการสถานะปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกที่กล่าวถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พิพิธภัณฑ์เหล่านี้สำรวจประเด็นเรื่องการกีดกัน(exclusion)และการไม่แบ่งแยก(inclusivity)ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองจากมุมมองที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ส่งตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการหรือการเจรจาในหัวข้อของการไม่แบ่งแยก(inclusivity)ภายในพิพิธภัณฑ์และ/หรือสังคมโดยรวม สำหรับพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชน แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ครอบคลุมใดบ้างที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญ?

เป้าหมายของการประชุมประจำปีFIRHM เพื่อแบ่งปันวิธีปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาความสามารถและวิธีการและประสบการณ์ในการจัดการความสัมพันธ์แบบชุมชน(อำเภอ) หากคุณมีแผนการที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ได้ FIRHMขอเชิญชวนให้คุณส่งผลงานเข้ามาให้เรา

การประชุมประจำปีFIHRM ปี2022 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนร่วมจากทั่วทุกมุมโลกส่งผลงานเข้ามา ในบรรดากรณีและแนวทางระหว่างประเทศที่หลากหลาย รัฐสภาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อพิพิธภัณฑ์ในยุโรปตะวันออกและความพยายามของพวกเขาในการรักษาเอกราช และจะมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เลวร้ายที่พิพิธภัณฑ์ยูเครนต้องเผชิญจากการรุกรานและสงครามที่โหดร้าย นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ในประเทศนอร์ดิกและสแกนดิเนเวีย แม้ว่าการประชุมจะพิจารณาการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย แต่วิทยานิพนธ์ที่ส่งจากวิทยากรที่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

โปรดเตรียมนำเสนอวิทยานิพนธ์ที่มีความยาว 20 นาที พร้อมส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 300 คำและประวัติส่วนตัวก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ส่งไปยัง:post@demokratinettverket.no

สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการจัดงาน:Torleif.Hamre@eidsvoll1814.no

ระเบียบวาระการประชุมโดยละเอียดจะอัปเดตที่นี่และในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นอร์เวย์

https://museum24.no/demokratinettverket。

ขยายเวลาส่งงานวิจัยถึง วันที่1 สิงหาคมนี้

อย่าลืมรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ

 

FIHRM 2022

FIHRM 2022