:::

ตารางงานประชุมสัมมนา

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เป็นเพียงแบบร่างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเดือนสิงหาคม


วันที่ 1 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ Eidsvoll 1814, เขต Eidsvoll

พิธีเปิด การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการกล่าวต้อนรับ

หัวข้อการประชุมที่ 1 “พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน และการตอบคำถามความท้าทาย”

งานเลี้ยงต้อนรับตอนกลางคืนที่ออสโลซิตีฮอลล์ (Oslo City Hall)


วันที่ 2 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน

สถานที่: ศูนย์สันติภาพโนเบล เมืองออสโล (Nobel Peace Center, Oslo)

หัวข้อการประชุมที่ 2 “สงครามและความสงบสุข กับพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ท่ามกลางทั้งสองฝ่าย”

ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่ศูนย์สันติภาพโนเบล

หัวข้อการประชุมที่ 3 “ตัวแทนความทรงจำทางการเมือง: พิพิธภัณฑ์ที่ต้องอยู่ระหว่างรัฐบาล ชุมชน พร้อมบทบาทหน้าที่ของตัวเองและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

เวิร์กช็อป

หัวข้อการประชุมที่ 4 “งานสิทธิมนุษยชนในพิพิธภัณฑ์ และแบ่งปันวิธีการทำงานที่ดีร่วมกัน”

โปรแกรมการสังสรรค์ตอนกลางคืน งานเลี้ยงอาหารค่ำของการสัมมนาที่โอเปร่าเฮาส์ (Opera House)


วันที่ 3 วัน พุธ ที่ 21 กันยายน

สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศนอร์เวย์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย เมืองออสโล (The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, Oslo)

หัวข้อการประชุมที่ 5 “พื้นที่สำหรับชนกลุ่มน้อย ทางแยกระหว่างรัฐบาลกับพิพิธภัณฑ์ และอำนาจในการกำหนดสิทธิ”

พาชมงานแสดงนิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาสนาของชนกลุ่มน้อย

หัวข้อการประชุมที่ 6 “รู้จักกับสิทธิชนกลุ่มน้อยผ่านการแสดงงานศิลปะ การแสดงออกถึงความแตกต่างที่บ่งบอกหรือทำให้ถูกเข้าใจผิดจัดในพิพิธภัณฑ์”

เวิร์กช็อป

หัวข้อการประชุมที่ 7 “ใครเป็นคนเล่าเรื่อง? การกระทำทารุณกรรมหมู่จัดในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ชมนิทรรศการแสดงถึงการคุกคามด้านสิทธิมนุษยชน”

งานเลี้ยงอาหารค่ำ สังสรรค์ตอนกลางคืน (ตามความสมัครใจ)


วันที่ 4 การท่องเที่ยวหลังจากจบงาน (ตามความสมัครใจ)

ตัวเลือกที่ 1 พาเที่ยวชม Utøya เกาะในทะเลสาบ Tyrifjorden รับชมฉากวันที่ 22 กรกฎาคม 2011 ซึ่งมีการก่อการร้ายบุกรุกค่ายฤดูร้อนเยาวชนพรรคแรงงาน ปัจจุบันกลายเป็นอนุสรณ์สถานพร้อมศูนย์การเรียนรู้

ตัวเลือกที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ออสโล

ลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตามเพื่อเข้างาน ประชุมสัมมนา FIHRM 2022 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่ Registration Form

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมสมัคร

ทางผู้จัดต้องการทราบว่าผู้เข้าร่วมมีความประสงค์ที่จะอยู่ครบตลอดจนจบงาน หรือเข้าร่วมเพียงบางวันเท่านั้น

โปรดทราบว่าในปีนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ติดตามที่เข้าร่วมการประชุม FIHRM ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมเต็มสามวัน รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารเย็น เป็นจำนวน 180 ยูโรต่อท่าน

ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักจะไม่รวมอยู่ในส่วนนี้ และต้องมีการชำระแยก ผู้เข้าร่วมงานบางท่านอาจได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายได้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิก ICOM กลุ่มที่ 3 และ 4, สมาชิก FIHRM-AP, และนักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมงานเพียงหนึ่งวันสามารถขอลดค่าธรรมเนียมโดยระบุในคำถามข้อที่ 13

โปรดลงทะเบียนให้เสร็จล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งของท่าน ทางทีมงานผู้จัดขอความกรุณาทุกท่านให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช

พิพิธภัณฑ์ภายใต้แรงกดดัน : รัฐบาล ชุมชน เอกราช