:::

แนวทางสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับชุมชน: บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการของ ICSC

แนวทางสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับชุมชน: บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการของ ICSC

สรุป สืบเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ให้ความสำคัญกับนิยามใหม่ของ “การมีส่วนร่วมของชุมชน” ในปีพ.ศ. 2565 เมื่อพิพิธภัณฑ์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่หยุดยั้ง จะทำอย่างไรให้การรวบรวมมุมมองที่หลากหลายผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร...

December 20, 2023
การผนึกพลังข้ามชาติกับการประชุมด้านสิทธิมนุษยชน: มุมมองของผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

การผนึกพลังข้ามชาติกับการประชุมด้านสิทธิมนุษยชน: มุมมองของผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

พิพิธภัณฑ์เป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการตอบสนองต่อประเด็นร่วมสมัย แม้ว่ายังหลงเหลือประเทศที่ได้รับเสียหายจากสงคราม แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว การตอบสนองและอิทธิพลของพิพิธภัณฑ์ยังดูอุดมคติและมีขนาดเล็กอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากทีม...

December 20, 2023
เพื่อส่งเสริมการปรองดองและการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ อภิปรายเฟรมเวิร์คแผนปฏิบัติการสมานฉันท์ของพิพิธภัณฑ์ออสเตรเลีย

เพื่อส่งเสริมการปรองดองและการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ อภิปรายเฟรมเวิร์คแผนปฏิบัติการสมานฉันท์ของพิพิธภัณฑ์ออสเตรเลีย

เมื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์และความทรงจำในอดีต อาจเป็นการยากที่จะบรรลุความปรองดองและความเข้าใจกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลาเพียงไม่กี่ปี อย่างไรก็ตามผู้คนยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากในประวัติศาสตร์และการดำเนินการ บนหนทางอันยาวไกลสู่ 「การปรองดอง」 เฟรม...

October 02, 2023
เขียนอัตประวัติของตนเอง - ตั้งแต่นิทรรศการพิเศษ Lawbubulu กลับคืนสู่บ้านเกิด ไปจนถึงนิทรรศการพิเศษ 	Kialreba กลับสู่เมืองอู้ไถ

เขียนอัตประวัติของตนเอง - ตั้งแต่นิทรรศการพิเศษ Lawbubulu กลับคืนสู่บ้านเกิด ไปจนถึงนิทรรศการพิเศษ Kialreba กลับสู่เมืองอู้ไถ

นิทรรศการทั้งสองนี้มีความท้าทายอย่างมากในแง่ของการสำรวจภาคสนาม การแปลและการตีความทางวัฒนธรรม การวางแผนนิทรรศการ และงานธุรการ แม้ว่าขั้นตอนการเตรียมการจะยาก แต่เมื่อเห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว Rukai ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง และถูกตีความจ...

October 02, 2023
ร่วมเรียนรู้ไปกับหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" FIHRM-AP – โดยร่วมคิดและสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)และพิพิธภัณฑ์ ในปี 2022

ร่วมเรียนรู้ไปกับหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" FIHRM-AP – โดยร่วมคิดและสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)และพิพิธภัณฑ์ ในปี 2022

FIHRM-AP สืบทอดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มพลเมืองและพิพิธภัณฑ์ในอดีต พิพิธภัณฑ์เคยถูกใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน แต่ในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน ความร่วมมือและการดำเนินการแบบบูรณาการขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ผลักดันประเ...

November 28, 2022
อำพรางการฆ่า: ศิลปะแห่งความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

อำพรางการฆ่า: ศิลปะแห่งความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

“อำพรางการฆ่า”เป็นหนึ่งในงานศิลปะ 8 ชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ พวกเขาสนใจปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ผลงานเหล่านี้จัดแสดงในนิทรรศการ“จมหาย” (Submerged) เป็นนิทรร...

November 28, 2022
เมื่อเผชิญกับประเด็นที่ยากลำบาก พิพิธภัณฑ์แสดงพลังปฏิบัติการ: มุมมองในงานประชุม ICOM ณ กรุงปราก

เมื่อเผชิญกับประเด็นที่ยากลำบาก พิพิธภัณฑ์แสดงพลังปฏิบัติการ: มุมมองในงานประชุม ICOM ณ กรุงปราก

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา งานประชุมสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums- ICOM) ในปีนี้ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากโรคโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก หลังจากรอคอยมาเกือบสามปี งานประชุมครั้งที่...

November 28, 2022
ในรอยแยกขนาด 1.5 เมตร ยังคงมีแสงสว่าง

ในรอยแยกขนาด 1.5 เมตร ยังคงมีแสงสว่าง

1.5 เมตร คือ ระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด เป็นความเห็นร่วมกันของผู้คน เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชีวิตของผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่เรายังคงเชื่อว่า ในรอยแยก 1.5 เมตรนี้ ยังคงมีแสงสว่าง ผู้คน...

September 23, 2022
ล็อกดาวน์หรือปราบปราม?

ล็อกดาวน์หรือปราบปราม?

แนะนำผู้เขียน ไมค์ เบลทราน  (Michael Beltran)เป็นนักข่าวมาเป็นเวลาหกปีและเขายังอุทิศชีวิตเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในฐานะนักข่าว เขาได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศของเขา รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน การจำกัดพื้นที่ปร...

September 23, 2022
พื้นที่เมนูด้านขวา