• សិទ្ធិមនុស្ស - កំរិតខ្ពស់
  FIHRM-ASIA PACIFIC
  លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីរ។
  ចូលរួមជាសមាជិក submit
 • សិទ្ធិមនុស្ស - មេរី
  FIHRM-ASIA PACIFIC
  លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីរ។
  ចូលរួមជាសមាជិក submit
 • សិទ្ធិមនុស្ស - Taiwan
  FIHRM-ASIA PACIFIC
  លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីរ។
  ចូលរួមជាសមាជិក submit
 • សិទ្ធិមនុស្ស - ការតាំងពិពណ៌
  FIHRM-ASIA PACIFIC
  លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីរ។
  ចូលរួមជាសមាជិក submit
 • សិទ្ធិមនុស្ស - កំរិតខ្ពស់
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីតាមរយៈសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីរ។
:::

FIHRM-ASIA PACIFIC ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

2022-07-20

គោលបំណងនៃសន្និសីទនេះគឺពិភាក្សារិះគន់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្វ័យភាពដែលទាក់ទង និងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់សារមន្ទីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ គឺជាបញ្ហាបន្ទាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសារមន្ទីរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខ។តើទំនាក់ទំនងបែបណារវាងវត្តមានសារមន្ទីរ រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកកាន់អំណាចផ្សេងទៀត?ភាពពឹងផ្អែកបែបនេះ តើត្រូវកំណត់តួនាទីរបស់សារមន្ទីរដោយរបៀបណានិងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយអំពីប្រធានបទដែលឆាប់មានប្រតិកម្ម ឬបញ្ហាចម្រូងចម្រាស? ដើម្បីទូទាំងពិភពលោកត្រូវប្រកាន់យកសិទ្ធិមនុស្សជាទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន និងតាមទស្សនៈផ្សេងៗក្នុងការដោះស្រាយសង្គម វប្បធម៌  នយោបាយអភ័យអត់ធ្មត់/សារមន្ទីរដែលមិនរាប់បញ្ចូលប្រធានបទ នៅឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតបន្ថែមទៀត និងគូសបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។ទាក់ទងនឹងការស្នើរឱ្យមានការបញ្ជូនអត្ថបទនៅឆ្នាំនេះ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបានស្វាគមន៍យ៉ាងពិសេសចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្តែង   ចែករំលែកពីរបៀបដែលសារមន្ទីកំពុងដោះស្រាយ ឬចរចាបញ្ហានៃទីកន្លែងនិង ការរួមបញ្ចូលនៃបញ្ហាសង្គមទាំងមូល។ សម្រាប់សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស  តើ​មានវិធីសាស្រ្ត ឬវិធានការណ៍ណា​ខ្លះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ នូវចំណុចសំខាន់និងលើកកម្ពស់ការរួបរួម?កន្លងមក  គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIRHM ដើមឡើយគឺដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃអន្តរកម្មសារមន្ទីរ  និងរបៀបអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព បង្កើតវិធីសាស្រ្ត   និងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងលើមូលដ្ឋានសហគមន៍។ ស្ថាប័នរៀបចំ   សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ 2022 នៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានរៀបចំក្មមវិធីដោយប្រជាធិបតេយ្យន័រវេសនិងបណ្តាញសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស (Demokratinettverket)។សារមន្ទីរម្ចាស់ផ្ទះ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលណូបែលសន្តិភាព  មជ្ឈមណ្ឌលន័រវេសសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការសម្លាប់រង្គាល និងសាសនាភាគតិច និងសារមន្ទីររដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅឆ្នាំ1814 ។

2022-07-20

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIHRM រយៈពេលបីថ្ងៃនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំងចំនួនបីកន្លែងក្នុងទីក្រុង អូស្លូOslo។ ខិត្តប័ណ្ណប្រកាសរបស់កិច្ចប្រជុំនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេល ឆាប់ៗនេះ។ វិធីនៃការចូលរួម ការចុះឈ្មោះនឹងបើកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022  ទម្រង់ចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់។សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើល៖https://museum24.no/demokratinettverket/programme2022 ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្ហាញករណីសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអង្គប្រជុំ  ឥឡូវនេះបាននិងកំពុងបើកទទួលសម្រាប់ការដាក់បញ្ជូនអត្ថបទ ហើយកាល​បរិច្ឆេទ​បាន​បន្តពន្យាដល់​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ​សីហា។សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖https://museum24.no/demokratinettverket/call-for-papers នៅឆ្នាំនេះ  សកម្មភាពមួយចំនួននៅទីតាំងសំខាន់នៃសន្និសីទ ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ក្នុង​ទម្រង់​រួម​ពេលជាមួយគ្នាគឺតាម​អ៊ីនធឺណិតផង និងចូលរួមផ្ទាល់ផង ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកអាចចូលរួមនៅតាមអ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មានលម្អិតនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ www.fihrm2022.org ។ ផែនការសន្និសីទ   ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា កិច្ចចាប់ផ្ដើមសុន្ទរកថាពីប្រធានបទដ៏ អស្ចារ្យនិងការពិភាក្សាពិសេសនឹងប្រារព្ធឡើងនៅសារមន្ទីររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1814 នៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ថ្ងៃទីមួយកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ នឹង​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ណូបែល​សន្តិភាព​នៅ​មាត់​ទឹក​កណ្តាល​ក្រុង​អូស្លូ Oslo។ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរួមមាន កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ  វគ្គនីមួយៗរួមមានសុន្ទរកថាសំខាន់ៗ និងការពិភាក្សា ព្រមទាំងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាផងដែរ។ព្រឹត្តិការណ៍ពេលល្ងាចរួមមានពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនៅសាលាក្រុងអូស្លូ Oslo  ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពិធីប្រគល់រង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំ បន្ទាប់មកមានអាហារពេលល្ងាចបែបទំនាក់ទំនងសង្គមនៅភោជនីយដ្ឋានកណ្តាលទីក្រុង។ នៅថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា អង្គប្រជុំបានអញ្ជើញអ្នកចូលរួមឆ្ពោះទៅកាន់សារមន្ទីរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឧបទ្វីបប៊ីកឌី(Bygdøy)ដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដូចគំនូរ ដោយគ្រាន់តែជិះទូកពីសាលាក្រុងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ។នៅលើកោះ ថ្ងៃទីពីរកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ នឹងបើកដំណើរការ​នៅមជ្ឈមណ្ឌលន័រវេសសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការសម្លាប់រង្គាល និងសាសនាភាគតិច (ហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌល HL)ហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងមានឱកាសសមស្របមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃ សារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សសកល និងស្គាល់អំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមផែនការច្នៃប្រឌិតរបស់សារមន្ទីរទាំងនេះ។ព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយថ្ងៃរួមមានវគ្គប៉ារ៉ាឡែល វេទិកាសំខាន់ៗ និងបិទសិក្ខាសាលា។ អ្នកចូលរួមបើចង់យល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីទីក្រុងអូស្លូ Osloនិងន័រវេស Norwayអាចចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រោយចប់សន្និសីទនៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា។ដំណើរកម្សាន្តរួមមានការទៅទស្សនាសារមន្ទីរសំខាន់ៗជាច្រើននៅទីក្រុង Oslo ដូចជាវិចិត្រសាលមូច Munch ដែលទើបនឹងបើកថ្មី និងវិចិត្រសាលជាតិនៃប្រទេសន័រ វេស។ការធ្វើដំណើរមួយទៀតគឺឆ្ពោះទៅកោះអ៊ូថូយ៉ា Utøya ដែលជាកោះគោលដៅដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអូស្លូឆ្នាំ Oslo 2011 នៅទីនេះបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំយុវជន Avant-garde។ សូមរក្សាទុក​ពេល​វេលាចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៩-២២ ខែ​កញ្ញា។សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃសន្និសីទពេញលេញនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពីសកម្មភាព សូមចូលទៅមើលសកម្មភាពសង្ខេបសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ FIHRM ឆ្នាំ 2022៖https://museum24.no/demokratinettverket/programme2022 គេហទំព័រសេចក្តីប្រកាសដើម៖https://museum24.no/demokratinettverket/fihrm-oslo-2022

2022-07-20

រំលឹក៖នេះជារបៀបវារៈបឋម ហើយអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ របៀបវារៈលម្អិតនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែសីហា។ ថ្ងៃទី 1ត្រូវនឹង ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញា ទីកន្លែង៖អ៊ីសវ៉ូសារមន្ទីររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1814 • ពិធីបើកសម័យប្រជុំ ការសម្តែងវប្បធម៌ និងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ •  កិច្ចប្រជុំសំខាន់ វគ្គទី១៖ "សារមន្ទីរស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ៖ ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម" •  ពិធីជប់លៀងស្វាគមន៍នៅសាលាក្រុង Oslo នៅពេលល្ងាច ថ្ងៃទី 2 ត្រូនឹងថ្ងៃអង្គារទី 20 ខែកញ្ញា ទីកន្លែង៖មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពណូបែលអូស្លូ •  កិច្ចប្រជុំសំខាន់ វគ្គទី២៖ "ស​ង្រ្គា​ម​និង​សន្តិភាព៖សារមន្ទីរនៅក្រោមភ្លើង សង្គ្រាម" •  ស្វែងរកផលិតកម្មពិព័រណ៍ នៅមជ្ឈមណ្ឌលណូបែលសន្តិភាព •កិច្ចប្រជុំសំខាន់ វគ្គទី 3៖ "ភ្នាក់ងារនៃនយោបាយចងចាំ៖ សារមន្ទីរមួយរវាងរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ បេសកកម្មរបស់ពួកគេ និងសុចរិតភាព" • សិក្ខាសាលា •កិច្ចប្រជុំសំខាន់វគ្គទី ៤៖ "ការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សារមន្ទីរ៖ ការចែករំលែកការអនុវត្តល្អ" •ពេលល្ងាចសកម្មភាពទំនាក់ទំនងសង្គម ៖ ពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចរបស់សមាជធំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមហោស្រព Opera House ថ្ងៃទី 3 ត្រូនឹងថ្ងៃពុធទី 21 ខែកញ្ញា ទីកន្លែង៖មជ្ឈមណ្ឌលន័រវេសសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការសម្លាប់រង្គាល និងសាសនាភាគតិចនៅទីក្រុងអូស្លូ(មជ្ឈមណ្ឌល HL) •កិច្ចប្រជុំសំខាន់វគ្គទី ៥៖"តើមានកន្លែងសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចទេ? ចំនុចប្រសព្វនៃរដ្ឋាភិបាល និងសារមន្ទីរ និងនិយមន័យអំណាច" •មគ្គុទ្ទេសក៍ពិព័រណ៍មជ្ឈមណ្ឌល HL •កិច្ចប្រជុំសំខាន់វគ្គទី ៦៖"ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិភាគតិចតាមរយៈសិល្បៈ៖ ការបង្ហាញភាពចម្រុះ ឬការបង្ហាញខុសនៅក្នុងសារមន្ទីរ?" • សិក្ខាសាលា •កិច្ចប្រជុំសំខាន់វគ្គទី ៧៖"រឿងរបស់អ្នកណា? អំពើឃោរឃៅដ៏ធំនៅក្នុងសារមន្ទីរ - បញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោះស្រាយដោយពិព័រណ៍" ពេលល្ងាចអាហារបែបទំនាក់ទំនងសង្គម( ចូលរួមដោយសេរី)។ ថ្ងៃទី 4 ដំណើរទេសចរណ៍ក្រោយសន្និសីទ (ចូលរួមដោយសេរី)          • ជម្រើសដំណើរកម្សាន្តទី១៖ដំណើរកម្សាន្តដោយមគ្គុទ្ទេសក៍នៅកោះអ៊ូថូយ៉ា ដែលជាកោះមួយនៅបឹងទីលលីTilly  វា​ក៏​ជា​ទីតាំង​នៃ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ភេរវកម្ម​លើ​ជំរំគណបក្សការងារយុវជននៅ​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១  ឥឡូវនេះបានសាងសង់វិមានអនុស្សាវរីយ៍និង​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំនៅលើកោះ។          • ជម្រើសដំណើរកម្សាន្តទី២៖ដំណើរកំសាន្តនៅសារមន្ទីរអូស្លូ Oslo ។ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ 2022 FIHRMឥឡូវនេះកំពុងបានបើកឱ្យចុះឈ្មោះលក្ខណៈបុគ្គល ។ ទម្រង់ចុះឈ្មោះ https://reurl.cc/OA97Oy សូមប្រាប់យើងឱ្យដឹងថា តើអ្នកនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការទាំងមូល  ឬ គ្រាន់តែចូលរួមតែក្នុងសកម្មភាពនៅថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះ។ សូមរំឭកអ្នកថា ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាក់ស្តែងនៃសន្និសីទ FIHRM ឆ្នាំនេះ គឺត្រូវគិតថ្លៃចុះឈ្មោះ។   តម្លៃសេវាគឺសរុបលើសកម្មភាពសន្និសីទរយៈពេលបីថ្ងៃពេញ  រួមមានទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់ អាហារសម្រន់ប្រចាំថ្ងៃ និងអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ជប់លៀងសំខាន់ ក្នុងមនុស្សម្នាក់បង់តម្លៃ180 អឺរ៉ូ។តម្លៃនេះមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃស្នាក់នៅទេ អ្នកចូលរួមត្រូវតែរៀបចំផ្សេងដោយខ្លួនឯង។ សម្រាប់អ្នកចូលរួមជាក់លាក់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។រួមបញ្ចូលអ្នកចូលរួមមកពីបណ្តាប្រទេសនានាជាសមាជិកនៃសមាគមអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរ ICOM សមាជិកសាខាអាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក FIHRM  និងសិស្សនិស្សិត។ ក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការចូលរួមសន្និសីទតែមួយថ្ងៃផងដែរ។សូមសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាងសំណួរទី 13 នៃទម្រង់ចុះឈ្មោះ។សូមបំពេញការចុះឈ្មោះឱ្យបានឆាប់ ដើម្បីធានាថាអ្នកអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។សូមបំពេញការចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា។

អត្ថបទពិសេស

2024-01-05

សេចក្ដីផ្ដើម សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស-អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំពូក (FIHRM-AP) មានគោលបំណងក្លាយជាវេទិកាមួយដែលភ្ជាប់សារមន្ទីរអន្តរជាតិ  និងអង្គការពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក  តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជំនួយទៅវិញទៅមក។នៅឆ្នាំ 2023 FIHRM-AP បានមកតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរជាតិសិទ្ធិមនុស្ស  ហើយនឹងមានរយៈពេលបីថ្ងៃដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកា។ ដោយ​មាន​ការ​អំពាវ​នាវ​នៃ"សន្ទុះនៃការលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស" ប្រមូលផ្តុំមនុស្សសារមន្ទីររួមមាន មកពីតៃវ៉ាន់ ជប៉ុន ឥណ្ឌូនេស៊ី នេប៉ាល់ ឥណ្ឌា ថៃ វៀតណាម អូស្ត្រាលី និងកន្លែងផ្សេងៗទៀត  អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្ស  តាមរយៈសុន្ទរកថាសំខាន់ៗចំនួន 3 បទបង្ហាញក្រដាសចំនួន 16 និងសិក្ខាសាលាសម្ព័ន្ធគេហទំព័រមនសិការអន្តរជាតិ ICSC ចំនួន 1  ជំរុញការលើកកម្ពស់ការអប់រំសិទ្ធិមនុស្ស   មរតកអវិជ្ជមាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហគមន៍  សិទ្ធិ​មនុស្ស​ចល័ត​និង​ការ​គិត​ថ្មី​នៅ​ទូទាំង​វិស័យ  នាំមកនូវភាពរស់រវើកដល់សារមន្ទីរ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត  អ្នកចូលរួមក្រៅពី  អ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញ និងទស្សនិកជនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោក  Chen Qinsheng  Zhang Zezhou  Zhou Xiannong  Wu Guoshou ជាដើមដែលជាជនរងគ្រោះនយោបាយនៃភេរវករសក៏បានមកកន្លែងកើតហេតុផងដែរ  ពួកគេផ្ទាល់បានសម្តែងការដឹងគុណ និងលើកទឹកចិត្តដោយស្មោះបំផុតចំពោះបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្ស។

2024-01-05

អ្នកតស៊ូមតិអំពីបញ្ហាសហសម័យ——ដោយប្រើសារៈមន្ទីរជាវិធីសាស្រ្តអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស សកម្មភាពសារមន្ទីរគឺទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបញ្ហាសហសម័យ  បើកដំណើរការ"ប្រមូលផ្ដុំការឆ្លើយតបរហ័ស"(Rapid Response Collecting)ដោយសារមន្ទីរ V&A របស់អង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ 2014  និន្នាការក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វាបានជួយដល់សារមន្ទីរក្នុងការកត់ត្រាដូចជា COVID-19 និងចលនាសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោក។សាស្ត្រាចារ្យតាំង ជែលី​ Chen Jiali នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃប៉ិ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសារមន្ទីរសិល្បៈបានយក "ចលនាហុងកុងប្រឆាំងការប្រគល់ជូនទៅចិន" ជាឧទាហរណ៍។ផ្តោតលើរបៀបដែលសារមន្ទីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាព  វាសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីសកម្មជននៃសារមន្ទីក្នុងការអភិរក្ស ការបង្ហាញ និងការលើកកម្ពស់ស្មារតី និងគំនិតនៃចលនាសង្គម និងផ្តល់នូវការវិភាគស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែលសារមន្ទីរអាចក្លាយជាអ្នកថតសំឡេង និងជាសំឡេងនៃចលនាសង្គម លើកកម្ពស់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្ស និងការឆ្លុះបញ្ចាំងលើបញ្ហាសង្គមសហសម័យ។

2023-10-02

ការងាររបស់ខ្ញុំ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសវប្បធម៌នៃមូលនិធិវប្បធម៌ជាតិសាធារណៈ Ainu ។(The Foundation for Ainu Culture)ធ្វើការនៅ UPOPOY (UPOPOY: National Ainu Museum and Park)ដែលជានិមិត្តរូបនៃសមូហភាពជនជាតិ។  UPOPOY គឺជាស្ថាប័នវប្បធម៌មួយដែលត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Shiraoi ភាគខាងត្បូងនៃកោះហុកកៃដូ គឺជាស្ថាប័នជាតិឯកទេសដំបូងគេដែលបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ Ainu ។ គោលបំណងនៃការបង្កើតUPOPOYគឺដើម្បីបម្រើជា"មូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់ឡើងវិញនិងការបង្កើតវប្បធម៌Ainu។ល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វាក៏ជា"ការសម្លឹងមើលទៅអនាគត ការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ការកសាងភាពចម្រុះនិងភាពសម្បូរបែបដោយគ្មានការរើសអើង  ពោរពេញដោយថាមពលនៃនិមិត្តរូបសង្គម"(ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រUPOPOY)។ នៅក្នុងUPOPOYមាន"សារមន្ទីរជាតិAinu"(National Ainu Museum)និង "ឧទ្យានជាតិ Ainu"(National Ainu Park)។ ឧទ្យាននេះ គឺជាសារមន្ទីរវាលមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងតាមរយៈសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងៗ ដូចជា សាលផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ សាលសិក្សា សិក្ខាសាលា និងកូតាន់បុរាណ ដែលអ្នកអាចទស្សនានូវបទពិសោធន៍ជីវិតនិងទេសភាពកាលពីអតីតកាល។ បានរចនាការអនុវត្តន៍បទពិសោធន៍ជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត  វប្បធម៌ អាហារ សម្លៀកបំពាក់ លំនៅដ្ឋាននិងការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាជនAinu និងវគ្គសិក្សាសិល្បៈ និងសិប្បកម្ម។ UPOPOY បើកដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២០។ សាវតារ​របស់​វា​ទាក់ទង​នឹង​ប្រវត្តិ​ដ៏​យូរ​អង្វែង​របស់​ជនជាតិAin  នៅទីបំផុតការទាមទារមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង"ជនជាតិដើមភាគតិច"ដូចដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុន។ ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដែលទើបតែបើកបានបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ   ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតំបន់Shiraoi-cho កាលពីដើមឡើយមានសារមន្ទីរឯកជន"សារមន្ទីរជាតិAinu"ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជន Ainu ខ្លួនឯង(The Ainu Museum)។ ដោយសារនៅទល់មុខសារមន្ទីរនោះមានបឹងPoroto ដូច្នេះត្រូវបានគេហៅថា"Poroto Kotan"(kotanនៅក្នុងភាសាAinuមានន័យថា "ការតាំងទីលំនៅ ភូមិ" ) ។ ជនជាតិ Ainuជាអ្នកណែនាំវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងនៅតាមសារមន្ទីរ ឬតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើនកន្លែងនៅកោះហុកកៃដូ។ ក្នុង​ចំណោម​នោះតំបន់Shiraoi-cho ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ជា​ទីតាំង​បេក្ខភាព​សម្រាប់​ការ​សាងសង់​បរិក្ខារ​ជាតិ។ នៅឆ្នាំ 2018មូលនិធិសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ Ainuរបស់ស្ថាប័នជាតិ ទីភ្នាក់ងារលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ(Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture)និងសារមន្ទីជាតិ Ainu(Ainu Museum Foundation)ទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការPoroto  Kotan បានរួមបញ្ចូលគ្នា  ក្លាយជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិAinuតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ២០១៣ មុនពេលរួមបញ្ចូលគ្នា។ ឥឡូវនេះវាគឺជាការងារចម្បងនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់UPOPOY  ហើយក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការណែនាំអំពីជីវិតបុរាណរបស់ជនជាតិAinuដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍  ព្រម​ទាំង​ការ​ណែនាំ​ពី​សិល្បៈ​សម្តែង​បែប​ប្រពៃណី​របស់​ជនជាតិ​Ainu នៅតំបន់"kotanកូតាន់បុរាណ"ដែលអាចទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ជីវិតនិងទេសភាពកាលពីអតីតកាល។ល។