:::

ពីអកម្មទៅនិទានកថាសកម្ម៖ នៅថ្ងៃទី 20-21 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021សិក្ខាសាលាស្តីពីវេទិកាសង្កេត និងការពិចារណាលើការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សចល័តអន្តរជាតិ តាមអ៊ីនធឺ ណិត

ពីអកម្មទៅនិទានកថាសកម្ម៖ នៅថ្ងៃទី 20-21 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021សិក្ខាសាលាស្តីពីវេទិកាសង្កេត និងការពិចារណាលើការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សចល័តអន្តរជាតិ តាមអ៊ីនធឺ ណិត

ថ្ងៃទី 22 ខែតុលា សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិមនុស្សចល័ត ពីតិចទៅច្រើន ៖ ពីអកម្មទៅការនិទានរឿងសកម្ម នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសិក្ខាសាលានេះ បានស្វែងយល់ពីគោលបំណងនៃអតីតកាលនៅក្នុងប្រទេសពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនភៀសខ្លួនឆ្លងដែន  ហ...

March 30, 2022
សិទ្ធិមនុស្ស     គុណតម្លៃរបស់មនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស គុណតម្លៃរបស់មនុស្ស

ណែនាំអ្នកនិពន្ធ៖ ត្រាស៊ី ( Tracy Puklowski )បច្ចុប្បន្នរស់នៅអេលីស​ ស្ព្រីង( Alice Springs) ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍វិចិត្រសាលសិល្បៈជនជាតិដើមដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស។ជាអតីតនាយកសិល្បៈច្នៃប្រឌិត និង...

March 30, 2022
តំបន់ម៉ឺនុយខាងស្តាំ