:::

2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ សេចក្ដីប្រកាសរកអត្ថបទត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា

2022 សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវរកនិក្ខេបបទ សេចក្ដីប្រកាសរកអត្ថបទត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា

សារមន្ទីរស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ៖ រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ ស្វ័យភាព មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសារមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស(FIHRM) នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអូស្លូ Oslo ប្រទេសន័រវេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែ ...

April 29, 2022
អនុញ្ញាតឱ្យវត្ថុជាអ្នកនិទានរឿង៖ការសង្កេតមើលគម្រោងសារមន្ទីរនៅថ្ងៃទី៦ខែតុលា

អនុញ្ញាតឱ្យវត្ថុជាអ្នកនិទានរឿង៖ការសង្កេតមើលគម្រោងសារមន្ទីរនៅថ្ងៃទី៦ខែតុលា

ណែនាំអ្នកនិពន្ធ៖ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង ផាត់ផន (អ័រ) ភូថង ធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរសន្តិភាព និងបណ្ណសារ ហើយប្រឡូកខ្លួនចូលក្នុងការអប់រំសន្តិភាព។ ថ្មីៗនេះនាងបានធ្វើការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពលើការបង្កើតតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃជាប្រធានបទ ក្នុងការកំណត់គោលដៅនៃស...

May 23, 2022
ការបង្រួបបង្រួមនិងសារមន្ទីរមីយ៉ាន់ម៉ា (ភាគ២)

ការបង្រួបបង្រួមនិងសារមន្ទីរមីយ៉ាន់ម៉ា (ភាគ២)

ឯកសារយោង 1. "សារមន្ទីរនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រវត្តិសង្ខេប និងទស្សនៈជាក់ស្តែង"ដោយ Zan NuMra(Museums in Myanmar: Brief History and Actual Perspectives),Zan NuMra 2. វិគីភីឌា៖ សារមន្ទីរជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា 3. វិគីភីឌា៖ បញ្ជីក្...

May 23, 2022
ការបង្រួបបង្រួមនិងសារមន្ទីរមីយ៉ាន់ម៉ា (ភាគ១)

ការបង្រួបបង្រួមនិងសារមន្ទីរមីយ៉ាន់ម៉ា (ភាគ១)

  ព្រឹត្តិការណ៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ២០១២ដល់២០១៣  ដែលទីបញ្ចុះសព លីន​ ជឹន​ កន(Lin Zin Gone) ក្នុងខេត្ត ម៉ាន់ដាឡាយ(Mandalay) ត្រូវបានកម្ទេចចោល។នាយកដ្ឋានទីក្រុងម៉ាន់ដាឡាយ( Mandalay )បានវាយក...

May 23, 2022
พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

พิพิธภัณฑ์จะเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยได้อย่างไร จากการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเริ่มเคลื่อนไหว “Ayo-Ayo! พรุ่งนี้ที่ดีกว่า—นิทรรศการสิทธิมนุษยชนผู้ย้ายถิ่น” พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวัน/จาง เหวิน ซิน

ការសន្និដ្ឋាន តើសារមន្ទីរមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយ និងកំណែទម្រង់សង្គមយ៉ាងដូចម្តេច? តាមរយៈការងារប្រឈមមុខនឹងការលំបាក និងបញ្ហាជម្លោះសម័យនេះ  បើសារមន្ទីរតែឯកឯងប្រឈមនឹងបញ្ហាគឺពិតជាមានដែនកំណត់ តែដោយតាមរយៈការសហការ(Collaborative)ជាដៃគូ(Partners...

March 30, 2022
ប្រឆាំងដើម្បីរាយការណ៍   រាយការណ៍ដើម្បីប្រឆាំង៖សារព័ត៌មានជាមធ្យោបាយដើម្បីពិភាក្សាទប់ទល់

ប្រឆាំងដើម្បីរាយការណ៍ រាយការណ៍ដើម្បីប្រឆាំង៖សារព័ត៌មានជាមធ្យោបាយដើម្បីពិភាក្សាទប់ទល់

[1] Burrett and Kingston, Press Freedom in Contemporary Asia; Reporters Without Borders, ‘2021 World Press Freedom Index’; Primandari, Hassan, and Melasandy, Envisioning Media Freedom and Independence: Narratives from Southeast Asia. ...

March 30, 2022
តំបន់ម៉ឺនុយខាងស្តាំ