:::
Patakaran sa Pagkapribado

Ang https://fihrmap.nhrm.gov.tw/ website (tatawaging Serbisyo sa sumasailalim) ay pinapamahalaan ng Federasyon ng Internasyonal Karapatang Pantao Museo – Asia-Pacific Chapter (tatawaging “kami / ang Chapter / Asia-Pacific Chapter).

Ipinapaalam sa iyo ng page ang mga patakaran ukol sa pagkolekta, paggamit at pagbubunyag ng personal data sa paggamit ng aming Serbisyo at mga maaari mong pagpilian na gagawin.

Kapag tinanggap mo ang mga tuntunin ng Serbisyo, gagamitin namin ang iyong data upang makapagbigay at mapabuti ang iyong pangangailangan sa paggamit. Sa paggamit ng Serbisyo, isinasaad na pumapayag ka sa pagkolekta at paggamit ng impormasyon ayon sa patakaran nito. Maliban kapag itinukoy sa Pribadong Patakaran, magkasingkahulugan ang mga pangngalan na gamit sa Pribadong Patakaran sa ating Tuntunin at Kondisyon. Makikita ang mga Tuntunin sa https://fihrmap.nhrm.gov.tw/

Pagkolekta at Paggamit ng Impormasyon

Nangongolekta kami ng madaming uri ng impormasyon para sa layuning walang kinikita, upang bigyan at mapaganda pang lalo ang aming Serbisyo.

Uri ng nakolektang data

Personal na Impormasyon

Sa paggamit ng aming Serbisyo, kami ay maaaring humingi na bigyan mo kami ng impormasyon (「Personal Data」)na magagamit sa pakikipag-ugnay sa iyo o sa pagkilanlan sa iyo. Maaaring kasama ngunit hindi limitado sa impormasyon sa pagkikilanlan ang:

 • Pangalan
 • E-mail Address (Magpapadala kami ng e-mail sa mga gumagamit).
 • Impormasyon sa Social Media (Facebook, Twitter at iba pa)
 • Telepono
 • Address, estado, probinsya, postal code.
 • Cookie at data sa kalagayan ng paggamit.

Data sa paggamit

Kami ay maaaring magkolekta ng impormasyon ukol sa kung paano makuha at gamitin ang Serbisyo (「Data sa paggamit」). Maaaring kasama sa data sa kalagayan ng paggamit ang internet protocol address ng kompyuter (halimbawa IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, ang napuntahan mong webpage sa Serbisyo, oras at petsa ng paggamit, panahon na ginamit sa pag-surf, natatanging code ng pagkakakilanlan at iba pang diagnostic data.

Pagsubaybay at Cookies Data

Ginagamit namin ang Cookie at mga katulad na teknolohiya upang subaybayan ang mga aktibidad sa serbisyong ito, at iniipon ang ilang impormasyon.

Ang Cookies ay files na may kakaunting data, maaaring kasama ang hindi nagpapakilalang natatanging pagkilanlan. Ipinapadala ang Cookies mula sa website hanggang sa iyong browser at naka-save sa iyong device. Ginagamit rin sa pagsusubaybay ang beacon, tag at command file upang mangolekta at magsubaybay sa mga impormasyon at upang mapabuti at mapag-aralan ang aming Serbisyo.

Ang Cookies ay files na may kakaunting data, maaaring kasama ang hindi nagpapakilalang natatanging pagkilanlan. Ipinapadala ang Cookies mula sa website hanggang sa iyong browser at naka-save sa iyong device. Ginagamit rin sa pagsusubaybay ang beacon, tag at command file upang mangolekta at magsubaybay sa mga impormasyon at upang mapabuti at mapag-aralan ang aming Serbisyo.

Halimbawa ng ginagamit naming Cookie:

Pansamantalang Cookie. Gumagamit kami ng pansamantalang Cookie upang makapagbigay ng Serbisyo.

Preference Cookie. Gumagamit kami ng Preference Cookie upang matandaan ang iyong mga kagustuhan at iba’t ibang mga settings.

Security Cookie. Gumagamit kami ng Security Cookie para sa layuning pangseguridad.

Gamit ng Data

Gagamitin ng Federasyon ng Internasyonal Karapatang Pantao Museo – Asia-Pacific Chapter ang mga nakolektang data sa layunin na hindi kumikita ng salapi. Kasama rito ang:

 • Magbigay at mapanatili ang Serbisyo.
 • Ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagbabago sa serbisyong ito.
 • Payagan kang gumamit ng mga inter-active functions sa serbisyong ito.
 • Magbigay ng serbisyo at suporta sa mga customer.
 • Magbigay ng impormasyong pagsusuri o may halaga upang mapahusay ang Serbisyo.
 • Pangasiwaan ang paggamit sa Serbisyo.
 • Makapagtuklas, maiwasan at malutas ang mga problemang teknikal.

Paglilipat ng Data

Ang iyong impormasyon (kasama ang Personal Data) ay maaaring malipat at naroroon sa kompyuter sa labas ng estado, probinsya, bansang kinaroroonan mo o ibang lugar ng pamahalaan kung saan maaaring magkaiba ang batas sa data proteksyon sa kinaroroonan mo.

Kapag nasa lugar sa labas ng Taiwan, tandaan na ang mga nakuha naming data ay ipapadala sa Taiwan at sa Taiwan gagawin ang proseso.

Ang pagsang-ayon mo sa Patakaran ng Pagkapribado at pagbigay mo ng mga kaugnay na impormasyon ay pagsasaad ng pagsang-ayon mo sa transfer.

Gagawin ng Federasyon ng Internasyonal Karapatang Pantao Museo – Asia-Pacific Chapter ang mga makatwiran at kinakailangang hakbang upang matiyak na ligtas ang paggamit sa iyong data. At ayon sa Patakaran ng Pagkapribado, bukod sa mga kalagayan na nasasailalim, hindi ibibigay ang iyong Personal Data sa anumang samahan o bansa, kasama ang iyong data at mga iba pang personal na impormasyon.

Maaaring makita ng sinuman ang impormasyon

Mga legal na kinakailangan

Ihahayag lamang ng Federasyon ng Internasyonal Karapatang Pantao Museo – Asia-Pacific Chapter ang iyong personal impormasyon sa inaakalang may mga sumusunod na kalagayan:

 • Upang sumunod sa legal na obligasyon.
 • Protektahan at ipagtanggol ang karapatan at pag-aari ng Federasyon ng Internasyonal Karapatang Pantao Museo – Asia-Pacific Chapter.
 • Pigilan o imbestigahan ang maling ginagawa na maaaring may kaugnay sa Serbisyo.
 • Upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga taong gumagamit ng Serbisyo o ng publiko.
 • Upang maiwasan ang legal na pananagutan.

Seguridad ng Data

Mahalaga para sa amin ang seguridad ng data ngunit dapat ninyong alamin na hindi 100% ligtas ang paraan ng pagfeed-in at paraan ng electronic storage sa Internet network. Bagamat nagsusumikap kaming gumamit ng mga komersyal na paraan para maprotektahan ang iyong personal data, hindi namin magarantiyang ganap itong ligtas.

Kumpanyang Tagapagbigay ng Serbisyo

Maaari kaming kumuha ng pangatlong partido – kumpanya at taong indibidwal, upang mapahusay ang Serbisyo natin (tatawagin na Tagapagbigay ng Serbisyo), at kumakatawan na ibigay, isagawa ang kaugnay na Serbisyo o tumulong sa pagsusuri ng kalagayang paggamit sa Serbisyo.

Maaaring makuha nitong mga pangatlong partido ang iyong personal data dahil sa pangangatawan sa pagpapatupad ng mga gawaing ito at may obligasyon na huwag ibubunyag o gamitin sa anumang ibang layunin.

Mga Pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado

Maaari naming i-update ang Patakaran sa Pagkapribado sa walang takdang panahon. Bibigyan ka namin ng abiso ukol sa mga pagbabagong inaanunsyo sa page.

Magpapadala kami sa iyo ng abiso sa e-mail at / o ibang mahalagang paraan at ipapaalam sa iyo bago simulan ang mga pagbabago, at babaguhin din ang “Petsa ng Simula ng Epekto” na nasa itaas ng Patakaran.

Iminumungkahi sa iyo na basahin ang Patakaran sa Pagkapribado sa bawat panahon upang malaman ang anumang pababago. Epektibo agad ang pagbabago kapag nai-post na sa web page.

Makipag-ugnay sa Amin

Kapag may anumang tanong ukol sa Patakaran sa Pagkapribado, makipag-ugnay sa amin sa e-mail: fihrmap@nhrm.gov.tw