:::

FIHRM Oslo 2022 – makabuluhang impormasyon

FIHRM Oslo 2022 – makabuluhang impormasyon

Gaganapin ang FIHRM pagpupulong sa tatlong araw sa tatlong lugar sa Oslo. Ilalathala sa lalong madaliang panahon ang detalyadong impormasyon ukol sa pagpupulong. Paano makilahok Napakadali. Pumarito sa Oslo at makilahok! Magsisimula ang rehistr...

July 20, 2022
Programa sa Pagpupulong

Programa sa Pagpupulong

Bigyan ng pansin: Panimula ang programa at maaaring magbago. Ilalathala ang mas detalyadong programa sa buwan ng Agosto. Unang Araw: Setyembre 19 (Lunes) Lugar: Eidsvoll 1814, Eidsvoll Pasimulang session, kaganapang kultura at mga pagbabat...

July 20, 2022
Mga Paksa sa Pagpupulong sa FIHRM Oslo 2022

Mga Paksa sa Pagpupulong sa FIHRM Oslo 2022

Naglalayon ang pagpupulong ng seryosong pagtatalakay sa awtonomiya at mga pagkilos para sa museo ng karapatang pantao at mga kaugnay na organisasyon, isang mahalagang paksa sa mga museo sa maraming bansa ngayon. Anong uri ng relasyon ang umiiral sa p...

July 20, 2022
FIHRM 2022

FIHRM 2022

Nais imbitahin ng Norwegian Network sa Demokrasya at Museo ng Karapatang Pantao ang lahat ng miyembro ng FIHRM at mga iba pang kasama mula sa komunidad ng internasyonal museo, sa Norway sa Setyembre ng taon 2022. Gagawin ang pagpupulong sa mga sum...

April 29, 2022