:::

Mga Paksa sa Pagpupulong sa FIHRM Oslo 2022

Mga Paksa sa Pagpupulong sa FIHRM Oslo 2022

Naglalayon ang pagpupulong ng seryosong pagtatalakay sa awtonomiya at mga pagkilos para sa museo ng karapatang pantao at mga kaugnay na organisasyon, isang mahalagang paksa sa mga museo sa maraming bansa ngayon. Anong uri ng relasyon ang umiiral sa p...

July 20, 2022
FIHRM Oslo 2022 – makabuluhang impormasyon

FIHRM Oslo 2022 – makabuluhang impormasyon

Gaganapin ang FIHRM pagpupulong sa tatlong araw sa tatlong lugar sa Oslo. Ilalathala sa lalong madaliang panahon ang detalyadong impormasyon ukol sa pagpupulong. Paano makilahok Napakadali. Pumarito sa Oslo at makilahok! Magsisimula ang rehistr...

July 20, 2022
Programa sa Pagpupulong

Programa sa Pagpupulong

Bigyan ng pansin: Panimula ang programa at maaaring magbago. Ilalathala ang mas detalyadong programa sa buwan ng Agosto. Unang Araw: Setyembre 19 (Lunes) Lugar: Eidsvoll 1814, Eidsvoll Pasimulang session, kaganapang kultura at mga pagbabat...

July 20, 2022
Nakakalusot Pa Rin ang Liwanag sa 1.5 metrong Siwang

Nakakalusot Pa Rin ang Liwanag sa 1.5 metrong Siwang

Isa’t kalahating metro ang sukat ng distansya. Ito ay isang panlipunang konsensus na siyang nagbigay puwang sa sangkatauhan noong nakaraang Mayo, upang baguhin ang maraming buhay.  Ngunit, kami ay naniniwala na ang liwanag ay makakapasok p...

September 23, 2022
Lockdown ba o Crackdown?

Lockdown ba o Crackdown?

Tungkol sa Nag-uulat – Michael Beltran Si Michael ay naging isang mamamahayag ng anim na taon at ginugol halos ang buong buhay niya bilang isang aktibistang pulitikal. Ang kanyang trabaho ang nagdala sa kanya upang tumalakay ng mga kwento tu...

September 23, 2022
FIHRM 2022

FIHRM 2022

Nais imbitahin ng Norwegian Network sa Demokrasya at Museo ng Karapatang Pantao ang lahat ng miyembro ng FIHRM at mga iba pang kasama mula sa komunidad ng internasyonal museo, sa Norway sa Setyembre ng taon 2022. Gagawin ang pagpupulong sa mga sum...

April 29, 2022
Kanang lugar ng menu