: Ang madla at ang pulang tarangkahan sa pangalawang eksibisyon "Kwan" ("Hang") kung saan maaaring masuri ng masinsinan  ng madla ang mga bagay ng museo.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)

: Ang madla at ang pulang tarangkahan sa pangalawang eksibisyon "Kwan" ("Hang") kung saan maaaring masuri ng masinsinan ng madla ang mga bagay ng museo.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)