3: Ang mga nagboluntaryo sa pagtatanghal ay nagpapaliwanag sa isang grupo ng mga mag-aaral tungkol sa nangyari sa mismong lokasyon kung saan nakatayo ang mga ito, bilang isang aktibista ang natagpuang patay dito noong umaga ng Oktubre 6, 1976.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)

3: Ang mga nagboluntaryo sa pagtatanghal ay nagpapaliwanag sa isang grupo ng mga mag-aaral tungkol sa nangyari sa mismong lokasyon kung saan nakatayo ang mga ito, bilang isang aktibista ang natagpuang patay dito noong umaga ng Oktubre 6, 1976.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)