2: Ang mga madla at ang pulang tarangkahan sa unang pagtatanghal “Prajak / Payan” (“Eyewitnesses”).(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)

2: Ang mga madla at ang pulang tarangkahan sa unang pagtatanghal “Prajak / Payan” (“Eyewitnesses”).(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)