1: Isang dating aktibistang mag-aaral noong Oktubre 6, 1976 na nagboluntaryo upang maging isang gabay sa pagtatanghal, nagbabahagi ng kanyang mga alaala at karanasan. Ang litrato sa pader ay nilagay malapit sa lugar kung saan ang biktima ay binaril.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)

1: Isang dating aktibistang mag-aaral noong Oktubre 6, 1976 na nagboluntaryo upang maging isang gabay sa pagtatanghal, nagbabahagi ng kanyang mga alaala at karanasan. Ang litrato sa pader ay nilagay malapit sa lugar kung saan ang biktima ay binaril.(Larawan ni: Patporn (Aor) Phoothong)