Sa pamamagitan ng mga nakatanghal na pang araw-araw na kagamitan ng mga migranteng manggagawa, ipinaalala  sa madla ng pagtatanghal ang presensya ng mga migranteng manggagawa.Larawan ni: Nasyonal Museo ng Karapatang Pantao

Sa pamamagitan ng mga nakatanghal na pang araw-araw na kagamitan ng mga migranteng manggagawa, ipinaalala sa madla ng pagtatanghal ang presensya ng mga migranteng manggagawa.Larawan ni: Nasyonal Museo ng Karapatang Pantao