Ipinakita ng pagtatanghal ang mahigpit na kapaligiran kung saan ang mga migranteng manggagawa ay palagiang binabantayan at pinagkakaitan ng pribadong oras Larawan ni: Nasyonal Museo ng Karapatang Pantao

Ipinakita ng pagtatanghal ang mahigpit na kapaligiran kung saan ang mga migranteng manggagawa ay palagiang binabantayan at pinagkakaitan ng pribadong oras Larawan ni: Nasyonal Museo ng Karapatang Pantao