3. Ang abandonadong lapida ng isang Armenian na tumira sa Mandalay noong  panahon ni Haring Min Doneera, na naksulat sa Burmese at Armenian. Ang lapidang ito ay nailigtas mula sa Lin Zin Gone Sementeryo. (Larawan ni: Tayza Hlaig)

3. Ang abandonadong lapida ng isang Armenian na tumira sa Mandalay noong panahon ni Haring Min Doneera, na naksulat sa Burmese at Armenian. Ang lapidang ito ay nailigtas mula sa Lin Zin Gone Sementeryo. (Larawan ni: Tayza Hlaig)