2. Ang nasirang lapida ng isang Armenian na tumira sa Mandalay noong panahon Panahon ng mga Hari. Ang lapidang ito ay nailigtas mula sa Lin Zin Gone Sementeryo. (Larawan ni: Tayza Hlaig)

2. Ang nasirang lapida ng isang Armenian na tumira sa Mandalay noong panahon Panahon ng mga Hari. Ang lapidang ito ay nailigtas mula sa Lin Zin Gone Sementeryo. (Larawan ni: Tayza Hlaig)