:::

Ang Pagbubuklod at ang mga Museo ng  Burma (Pangalawang Bahagi)

Ang Pagbubuklod at ang mga Museo ng Burma (Pangalawang Bahagi)

Sanggunian: 1. Museums in Myanmar: Brief History and Actual Perspectives, May-akda: Zan, NuMra 2. National Museum of Myanmar (Yangon) – Wikipedia 3. List of ethnic groups in Myanmar - Wikipedia  4. The Historic Lin Zin Gone Mya...

May 23, 2022
Ang Pagbubuklod at ang mga Museo ng  Burma (Unang Bahagi)

Ang Pagbubuklod at ang mga Museo ng Burma (Unang Bahagi)

Isang kilalang pangyayari kamakailan ay ang paggiba ng Sementryo ng Lin Zin Gone sa Mandalay noong 2012-2013. Ang mosque at ilang mga puntod sa makasaysayang Sementeryo ng Lin Zin Gone sa bayan ng Amarapura, sa rehiyon ng Mandalay ay giniba ng Kagawa...

May 23, 2022
Kanang lugar ng menu