:::

Tuklasin ang Posibilidad ng Magkaanib na mga Gawain ng mga Museo at NGO: Pagtatala ng 2022 FIHRM-AP Climate Change Co-Learning Program

Larawan 1. Ang Pagtatanghal ng Knowing Theater

Larawan 1. Ang Pagtatanghal ng Knowing Theater

Sa pagharap sa suliranin ng pagbabago ng klima, anu-ano ang mga hakbangin na maaaring gawin ng mga museo upang magsilbing tulay sa pag-uugnay ng madla sa mga suliraning panlipunan? Halintulad sa tema ng ICOM Prague 2022, ang Power of Museums, ipinagpatuloy ng Federation of International Human Rights Museum-Asia Pacific (FIHRM-AP) ang co-learning model ng Migration and Human Rights Workshop noong 2020 at naglunsad ng sunud-sunod na pulong sa co-learning na nagtatampok ng temang "Climate Change and Human Rights Issues". Sa loob ng limang buwan, ang mga nakilahok mula sa 12 NGOs at 9 na pambansang museo na inimbita ng FIHRM-AP ay nagpatuloy sa kanilang talakayan sa pamamagitan ng buwanang pagpupulong, field trips at workshops.  Sama-sama, bumuo sila ng mga plano bilang pagtugan sa mga suliranin sa klima at karapatang pantao.

Ang  muling pagsusuri ng FIHRM-AP sa mga pagkakapareho at pagkakaiba ng mga NGOs at museo

Sa paglalayong padaliin ang  usapin tungkol sa mga sularanin sa pagbabago ng klima at karapatang pantao, ang dalawang partido ng programang ito ay nagtulungang mag-isip kung papaano higit na maisusulong ang mga ito at makapagsiyasat ng mga hakbangin ukol dito.  Sa unang pulong ng programang co-learning na ito, si Chi Shi-Ting, isang mananaliksik ng Greeen Citizens Action Alliance, ay nagbigay linaw sa mga sularanin sa pagbabago ng klima at nagpahayag ng adbokasiya at kapakakinabangan ng pagkilos ng mga grupong lokal pagdating sa mga pagsulong sa mga patakaran, pagsasagawa ng mga press conference at pagbibigay ng kasanayan sa mga guro. Sa parte ng museo, si Huang Hsu-tsea, isang kasama sa pananaliksik mula sa National Museum of Natural Science ay nagbahagi ng isang kaso ng istratehiya ng pamamahala ng "When the South Wind Blows--the Documentary Photography of Taixi Village,"isang pagtatanghal na nagtatampok ng mga suliraning pang klima.  Sa paglalarawan ng pamamaraan ng museo sa pagsagawa, pagtalakay at pagsaliksik sa paksa ng suliraning pang klima, ang buong larawan ng pag-iisip sa likod ng pagtatanghal ay ibingay bilang isang halimbawa ng sanggunian. Ang ayos ng isang workshop ay nagbigay sa grupo ng mga pagkakataon para sa talakayan, na nagpapahintulot sa parehong partido na makapag-usap tungkol sa at magkabahagian ng ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga museo at NGOs at ang larawan na mayroon sila sa kanilang isipan.  Ang pag-uusap ay lalung naghikayat sa pagsaalang-alang ng posibleng pagtutulungan sa mga gawain para sa parehong kapakanan.

Nagpakita ng iba't ibang istilo ng komunikasyon at pananaw ang Playback Theater

Higit pa rito, mayroon pa bang ibang ilang pamamaraan ng komunikasyon na maaaring gamitin para sa mga suliranin sa pagbabago ng klima bukod sa mga simulain ng simulain ng mga NGO at pagtatanghal ng mga museo? Inanyayahan ng FIHRM-AP ang Knowing Theater troupe para   pangunahan ang talakayan sa pamamagitan ng pagsasadula.  Ang kapangyarihan ng pagsasadula ng teatro ay nagbukas ng puwang para sa iba't ibang ideya at pakikipag-ugnayan. Ang mga nakilahok ay unang hiniling na ibahagi ang aspeto ng mga suliranin pang klima na nakababahala sa kanila at sa pagsasadula bilang pamamagitan, pinag-isipan nilang muli ang pang araw-araw na relasyon sa pagitan ng klima at mga tao. Ang pagtatanghal ay ipinakita sa mga manonoood bilang isang paraan ng pagbibigay ng bagong kaalaman. Pang huli, ang pinuno ng teatro na si Kao Yu-chen at ang lektor ng drama na si Chen Cheng-yi ay nagbahagi ng mga planong aralin para sa mga pamayanan at eskwelahan.  Ang ayos ng "pagtatanghal" ay naghandog ng mga bagong pananaw at puwang para sa talakayan sa mga mueso at NGO upang makatulong sa kanila sa pakikipag-ugnayan sa mga bisita o sa mga may malasakit sa mga suliranin.

Larawan 2 Talakayan at brainstorming sa workshop

Larawan 2 Talakayan at brainstorming sa workshop

Larawan 3. Talakayan at brainstorming sa workshop

Larawan 3. Talakayan at brainstorming sa workshop

Mula mga ideya hanggang mga gawa: mga field trip na nagbiday daan sa mga plano ng mga gawa

 Sa ilalim ng tema ng pagbabago sa klima, ang programang co-learning na ito ay bumuo ng mga field trip para sa mga kalahok bukod sa mga leksyon at talakayan ng workshop. Kabilang sa mga lugar sa paligid ng pinangyarihan ng Bagyong Morakot ay: ang National Science and Technology Museum, ang katutubong pamayanan ng Rinari Kucapungane, ang Bayan ng Makazayazaya, ang Probinsya ng Pingtung, Xiaolin Pingpu Cultural Museum, Wulipu Xiaolin Community Museum, at ang Xiaolin Village Memorial Center.  Ang mga kaibahan sa teksto ng pagtatanghal at mga modelo ng salaysay sa pagitan ng pambansa at sa mga pang komunidad na museo ang nagtulak sa pagsisiyasat sa kapangyarihan sa relasyon sa pagitan ng mga museo at pamayanan. Ang pagsusuring ito, bilang baehan ng mga simulang hakbangin pang klima, ay nagpalawak sa puwang para sa talakayan tungkol sa mga suliranin ng klima at karapatang pantao. Sa programang co-learning, pinag-usapan ng mga tagapagsanay ng museo at NGO ang mga kasanayan tulad ng mga field trip sa mga sesyon ng workshop na nagbigay daan sa pagkakaunawa ng mga kaibahan at pagkakareho ng pagsasagawa sa pagitan ng mga museo at NGO.  Sila ay nakipagpalitan ng kanilang mga karanasan at mga hamon sa kasanayan bago tumungo sa mga gawaing maaaring gawin na nagtatampok ng pagbabago sa klima sa pamamagitan ng isang malawak na uri ng mga simulain tulad ng mga napapanahon na field trips, naglilibot na pagtatanghal tungkol sa mga permanenteng pabahya, ant counselor training camp.

Larawan 4. Field Trip

Larawan 4. Field Trip

Itinuloy ng FIHRM-AP ang modelo ng co-learning para sa mga grupong lokal at mga museo na minsan nitong binuo.  Sa pamamagitan ng programa, ang mga museo ay gumanap pa higit sa kaniyang tradisyonal na tungkulin bilang isang lugar na tagapamagitang pang-edukasyonal at naging isang lugar para sa adbokasiya sa lipunan ngayon sa pamamagitan ng pakikipagtulugan sa mga NGO at pakikibahagi sa kanilang aktibismo. Sa pamamagitan ng FIHRM-AP bilang isang entablado para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan, naipahayag ng buong buo ng programa ang tema ng taong ito ng ICOM, ang Kapangyarihan ng mga Museo, sa proseso ng pagtugon at pagsulong  sa mga suliranin ng klima at karapatang pantao.  Kami ay umaasa sa marami pang mga posibilidad ng konkretong mga gawain ng museo-NGO, sa pamamagitan ng FIHRM-AP, na maaaring magbunga.