:::

Nakakalusot Pa Rin ang Liwanag sa 1.5 metrong Siwang

Habang lalung nagiging maunlad ang isang siyudad, lalung nagiging bakas ang kahirapan para hindi hindi makita ng sinuman. ( Larawan ni: Do You a Flavor at Hsinchulun Association)

Habang lalung nagiging maunlad ang isang siyudad, lalung nagiging bakas ang kahirapan para hindi hindi makita ng sinuman. ( Larawan ni: Do You a Flavor at Hsinchulun Association)

Tungkol kay Chu Kuan-chen:

Isang manggagawang panlipunan na nakatuon sa mga isyu ng kahirapan.  SIya ay ang co-founder ng Do You a Flavor at Poverty Academy at siyang tagapamahala ng We Own the City, We Own Ourselves. Siya rin ang isa sa may akda ng Street Survival Guide and City Commoning.

Tungkol sa Do You a Flavor

Ang Do You a Flavor ay isang NGO na nagbibigay tuon sa mga isyu ng kawalan ng tirahan at kahirapan sa lungsod.  Simula 2014, ang organisasyon ay nagpasimula ng mga pampublikong kampanya at mga programa na direktang serbisyo. Ito rin ay bumuo ng mga pakikipag alyansa sa mga grupo ng komunidad, may mga sakit sa pag-iisip, pabahay, paggawa at kasarian.  Ang Do You a Flavor ay nakatuon sa pagiging isang “tagapangasiwa” sa pagitan ng mga tao at mga isyu.


Pangasiwaan ang isang Pagtatanghal ng mga Mahihirap sa Isang Maunlad na Lungsod

“Kung ating bibigyang interas ang nakaraan, mabilis nating mapagtatanto na ang kabantugan ng magiting na siyudad ng Taipei ay ang pinagsama-samang paghihirap at pagsisikap ng mga mangangarap na naglakbay sa pagitan ng Hilaga at Timog, ang mga walang pera, mga abang manggagawa, migrante, mga katutubo at mga mahihirap sa loob ng isang daang taon. Sila ay nagmula pa sa matataas na bundok ng Taipei, iba’t ibang sulok ng isla, at mga bansa sa Timog-Silangang Asya.  Sa pamamagitan ng kanilang mga kamay nahulma ang bagong tanawin ng magiting na lungsod.

Sa madaling salita, ang maunlad na siyudad ay hind ekslusibong pagmamay-ari ng mga matatagumpay at nakaaangat. Ito rin ay nabibilang sa mga sawi at mahihirap.”

--Ang Panimula sa We Own the City, We Own Ourselves by Paelabang Danapan

Kinikilala ng buong mundo ang kahirapan bilang isa sa mga kritikal na problema ng siglong ito na nangangailangan ng dagling solusyon.  Ngunit, ang boses ng mga mahihirap ay siyang kadalasang nawawalang piyesa sa diskusyon ng isyung ito. Bilang mga indibidwal na siyang tahasang namumuhay at nakikidaupang palad sa kahirapan, taglay nila ang malalim na pagkakaunawa at mga karanasang hango sa ganitong mga kalagayan.  Ngunit, bilang ang kahirapan ay natatanaw ng mas nakararami sa lipunan mula sa lente ng kung ano ang nakasanayan, karamihan sa mga namuhay nito ay pinili na lamang ibaon o iwaksi ang ganitong karanasan kaya’t naging isa na lamang grupong walang boses.

Noong 2017, ilang mga organisasyon na sumusuporta sa mga naisasantabi ng lipunan tulad ng mga walang tirahan, mga katutubo ng siyudad, mga maseselang pamilya, mga kabataang “high-risk”, at ang may mga karanasan sa karamdaman sa pag-iisip. 

Isang Pamamaraan ng NGO sa Pangangasiwa ng Isang Pagtatanghal: Ang Paglakad ng Malayo as Mas Mahalga Kaysa sa Paglakad ng Matulin

Taon taon, ang Pagtatanghal na Poor Taipei ay namimili ng iba’t ibang paksa tulad ng “Four in the Morning" at "Choices Not Understood" bilang mga panimula sa isyu ng kahirapan at nag-aanyaya sa mga may karanasan sa kahirapan, mga manggagawang panlipunan at mga alagad ng sining upang magkasamang maglikha ng mga gawa. Sa isang kapaligiran kung saan nararamdaman ng mga tao na sila ay ligtas at respetado, naibabahagi nila ang kanilang mga karanasan at damdamin bago pa nila gawing mga awit, pinta, pagtatanghal sa teatro, at mga laro ang kanilang mga kwento  na bumubuo ng isang malumanay ngunit makapangyarihang mga salaysay ng pagtatanghal.

Ang kanilang mga pinagkakatiwalaan ay lubhang mahalaga sa proseso.  Magagawang sukatin ng mga manggagawang panlipunan ang kundisyon ng mga indibidwal na namumuhay sa kahirapan at ang kanilang kagustuhang makipag-ugnayan.  Higit pa rito, ang kanilang mga bagong tuklas sa gitna ng proseso ng paglikha ay makakapagbigay puna sa mga pang araw-araw na gawain ng mga manggagawang panlipunan at lalung mapapalalim at mapapahaba ang ugnayan sa mga nakakaranas ng kahirapan. Ang pabalik-balik na kumpirmasyon ay kumakain ng maraming oras at ang mga kawalan ng tiyak ay pumuputakti sa proseso–noong 2018, isa sa mga kalahok na pumayag na makuhanan kalaunan ay tumangging maipalabas–para sa grupo ng nangangasiwa ng pagtatanghal ng Poor Taipei, ang makapagsalita ay higit pa kaysa sa marinig ng mga tao.   Ito rin ay isang napakahalagang paraan upang maproseso ang damdamin ng isang tao.  Ang paghinto o pagliban mula sa proseso ng malikhaing paggawa ay kinikilala rin bilang natural at katanggaptanggap, at walang ni sinuman ang aabandunahin sa paggawa nito.  Sa nabuong ugnayan sa paglipas ng panahon, ang Poor Taipei ay naging isang pinagkakatiwalaang paraan para sa pagtatala at palitan ng mga kaugnay na organisasyon. At ang pagtatanghal ay mayroong mga bagong kuwento at malikhaing mga ideya na inihahandog taon taon.

Ang The Poetry ng Homeless Section, 2020 We Own the City, We Own Ourselves: Vocal Practice https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

Ang The Poetry ng Homeless Section, 2020 We Own the City, We Own Ourselves: Vocal Practice https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

Ang The Poetry ng Homeless Section, 2020 We Own the City, We Own Ourselves: Vocal Practice https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

Ang The Poetry ng Homeless Section, 2020 We Own the City, We Own Ourselves: Vocal Practice https://doyouaflavor.wixsite.com/mysite-3

Ang Pangangasiwa ng Isang Pagtatanghal Online: Paano Mapapanatili ang Bigkis sa kabila ng 1.5 na Distansya

Noong 2021, sa ikatlong antas ng alerto sa Covid, lahat ng mga NGO ay nag-alok ng dagliang suporta at lumipon ng mga relief supplies. Sa Wanhua, kung saan nakalagak ang Poor Taipei, ay naitumbas sa mga balita bilang isang pagsuway sa pagkonrol ng impeksyon.  Para mabawasan ang mga nakaambang panganib, ang Poor Taipei ay itinakdang gawin na isang birtwal na pormat. Ang pagbuo ng konsepto ng tema ng pagtatanghal at koleksyon ng mga pagtatanghal  na may limitadong manggagawa ay naging isang hindi malilimutan at di inaasahang hamon ng nakaraang taon.

Habang halos lahat ng mga miyembro ng pangkalahatang publiko ay nasa bahay bilang pagkontrol sa pandemya, ang mga manggagawang panlipunan ay lalu pang humayo para makapiling ang mga mahihirap.  Sa paglibot sa mga komunidad, narating nila ang mga lugar na tago at hindi pa nakikita ng nakararami. Ang grupo ng mga nangangasiwa ng pagtatanghal ay nakipag tulungan sa mga manggagawang panlipunan upang simulan ang "Visits of Light” na naglalahad ng mga nakita at naramdaman ng mga manggagawang panlipunan habang nagtatrabaho sa mga komunidad, hango sa kanilang mga binigay na panayam.  Sa kabilang banda, dahil ang mga gastusin para sa pisikal na espasyo, mga pasilidad, at gamit ay naitabi, ang ibinigay na pondo ay inilaan na lamang para sa kabayaran ng mga ipinasang gawa.  Ang mga nakararanas  ng kahirapan ay inimbitahang magpasa ng kanilang mga gawa na nagtatala ng kanilang mga sariling buhay habang nasa ikatlong antas ang alero ng COVID-19 kalakip ang bidyo, tunog, larawan, tekso, at kung anu-ano pa. https://2021.wotp.life/1-5m/the-light-shines-in-the-darkness/

Upang gawing mabilisan ang pagbabahagi, pagsusulong at mga malikhaing paggawa, ang mga tanghalan ay inilunsad sa Instagram. Dahil ito ay walang mga limitasyon sa paglalagay o pagtingin, 89 na taong nakararanas ng kahirapan at mga manggagawang panlipunan ang nag-ambag sa pagtatanghal at may kabuuang bilang na 196 na malikhaing gawa ang naisama.

Nakakalusot Pa Rin ang Liwanag sa 1.5 metrong Siwang

Nakakalusot Pa Rin ang Liwanag sa 1.5 metrong Siwang

At ang pinagsama-samang pagsisikap ng komunidad ng Wanhua at mga lupon ng NGO na labanan ang pandemya ay nakabuo ng isang kagila gilalas na salaysay ng 2021.  Ang grupo ng nangangasiwa ng pagtatanghal ay gumamit ng isang bukas na mapa para tandaan ang mga tindahan at komunidad na nagbibigay ng relief supplies at suporta sa panahong ito.  Ang mapa ay hindi lang nagtala ng paraan kung paano makakatulong ang mga tao, kundi ito rin ay nag-anyaya sa pangkalahatang publiko na bisitahin ang mga pisikal na tindahan at magpakita ng pagkakaisa sa kanilang pagbili matapos ibaba ang antas ng alerto. 

Do You a Flavor

Do You a Flavor

Isa’t kalahating metro ang sukat ng distansya. Ito ay isang panlipunang konsensus na siyang nagbigay puwang sa sangkatauhan noong nakaraang Mayo, upang baguhin ang maraming buhay.  Ngunit, kami ay naniniwala na ang liwanag ay makakapasok pa rin sa isa’t kalahating metro ng siwang, iniilawan ang daan para sa atin.