:::

Mga Paksa sa Pagpupulong sa FIHRM Oslo 2022

Naglalayon ang pagpupulong ng seryosong pagtatalakay sa awtonomiya at mga pagkilos para sa museo ng karapatang pantao at mga kaugnay na organisasyon, isang mahalagang paksa sa mga museo sa maraming bansa ngayon. Anong uri ng relasyon ang umiiral sa pagitan ng mga museo, pamahalaan at iba pang may hawak ng kapangyarihan? Paano hinuhubog nitong mga pagkakalinga ang papel ng mga museo at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga paksang itinuturing na sensitibo o kontrobersyal?

Lalong nilalayon pa ng pagpupulong ang paglalarawan sa kasalukuyang sitwasyon ng mga museo na tumatalakay sa karapatang pantao sa buong daigdig, tumutugon sa panlipunan, kultura, at pampulitikang pagsasama o pagbubukod mula sa iba't ibang mga anggulo. Ikagagalak na matanggap sa pagpupulong ang pagsumite ng mga halimbawa ng pinakamuhusay na pagsasanay kung saan nilalayon talakayin at pag-usapan ang pagsasama sa loob ng espasyo sa museo at o sa pangkalahatang lipunan. Anong mga diskarte o estratehiya para sa pagsasama ang napatunayang may kaugnayan lalo na para sa mga museo ng karapatang pantao?

Ang layunin ng lahat ng FIHRM komperensiya ay ang pakikipagbahagi ng mga karanasan sa kasanayang pakikilahok, pag-unlad ng mga kakayahan at paraan, at pagtaguyod ng relasyong nakabatay sa komunidad.

Mga Tagapagtatag

Ang 2022 FIHRM Pagpupulong ay itinatag ng network ng mga museo sa Norwegia para sa karapatang pantao at demokrasya (Demokratinettverket). Ang mga punong museo na naghahanda ay ang Nobel Peace Center, Sentro sa Pag-aaral ng Holocaust and Religious Minorities sa Norwegia (The Norwegian Centre for Studies of Holocaust and Religious Minorities), at Eidsvoll 1814, ang Nasyonal Museo para sa Kasaysayang Konstitusyonal (National Museum for Constitutional History).

Mga museo na nasa ilalim ng presyon: Pamahalaan, komunidad, awtonomiya

Mga museo na nasa ilalim ng presyon: Pamahalaan, komunidad, awtonomiya