:::

Programa sa Pagpupulong

Bigyan ng pansin: Panimula ang programa at maaaring magbago. Ilalathala ang mas detalyadong programa sa buwan ng Agosto.


Unang Araw: Setyembre 19 (Lunes)

Lugar: Eidsvoll 1814, Eidsvoll

Pasimulang session, kaganapang kultura at mga pagbabating talumpati

Plenary session 1: “Presyon sa mga Museo - Pagsasagot sa Paghamon”

Reception sa gabi sa Oslo City Hall


Pangalawang Araw: Setyembre 20 (Martes)

Lugar: Nobel Peace Center, Oslo

Plenary session 2: “Digmaan at kapayapaan. Museo nasa kalagitnaan”

Paggalugad ng paggawa ng eksibisyon sa Nobel Peace Center

Plenary session 3: “Mga ahente ng memorya ng politika: Ang museo sa pagitan ng pamahalaan, lipunan at ang sarili nitong misyon at karangalan”

Workshops

Plenary session 4: “Karapatang pantao sa mga museo: Pagbabahagi ng mabuting kasanayan”

Sosyal Programa sa Gabi: Handaan sa Opera House


Pangatlong Araw: Setyembre 21 (Miyerkoles)

Lugar: The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, Oslo

Plenary session 5: “Lugar para sa Minoridad? Sangandaan sa pagitan ng pamahalaan at mga museo at ang kapangyarihang magtakda”

Tour sa eksibisyon sa HL-center

Plenary session 6: “Paggalugad sa karapatan ng minoridad sa pamamaraan ng sining: Pagkakaiba kinakatawan o hindi wastong pangangatawan sa museo?”

Workshops

Plenary session 7: “Kaninong kuwento? Malawakang kalupitan sa mga museo - Mga paglabag sa karapatang pantao na tinutugunan sa mga eksibisyon”

Handaan sa gabi (Hindi sapilitan)


Pang-apat na Araw: Pamamasyal pagkatapos ng programa (Hindi sapilitan)

Maaaring pumili:

1. Guided tour sa Utøya, isang isla sa lawa ng Tyrifjorden. Dito nangyari ang isang terrorist attack sa Labour Party Youth summer camp noong Hulyo 22, 2011. May memorial site ngayon at isang sentro ng edukasyon.

2. Tour sa museo sa Oslo

Nagsimula na ang rehistrasyon sa aktuwal na pagdalo sa FIHRM 2022 Pagpupulong.Registration Form

 

Impormasyon sa Pakikilahok

Nais namin malaman kung makikilahok ka sa buong pagpupulong o sa ilang takdang araw lamang.

May bayad sa rehistrasyon sa aktuwal na pagdalo sa FIHRM Pagpupulong ngayong taon. Kasama sa bayad ang tatlong buong araw ng programa, tanghali at meryenda sa bawat araw at ang pangunahing hapunan sa pagpupulong. 180 Euros ang bayad bawat tao. Hindi kasama ang tirahan sa bayad. Maaaring may bawas ang bayad para sa ilang kalahok.

Maaaring may bawas ang bayad para sa ilang kalahok. Kasama rito ang mga kalahok mula sa ICOM miyembrong bansa Grupo 3 & 4, miyembro ng FIHRM-AP at mga mag-aaral. Mababawasan ang bayad kapag dadalo nang isang araw lamang. Pakisulat sa Tanong 13.

Siguraduhing ikumpleto ang rehistrasyon nang maaga upang matiyak ang iyong pagdalo. Ikagagalak namin kung matapos ang rehistrasyon bago Agosto 10. Maraming salamat sa iyo.

Mga museo na nasa ilalim ng presyon: Pamahalaan, komunidad, awtonomiya

Mga museo na nasa ilalim ng presyon: Pamahalaan, komunidad, awtonomiya